Informacje o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego lub aneksu funduszu inwestycyjnego zamkniętego w 2019 r. - Komisja Nadzoru Finansowego