Informacje o zatwierdzeniu prospektu funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub suplementu do prospektu w 2020 r. - Komisja Nadzoru Finansowego