Ostateczne warunki emisji w latach 2021 - 2023 - Komisja Nadzoru Finansowego

Emitent PCC Rokita z siedzibą w Brzegu Dolnym
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 20.07.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty obligacje serii HB
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 4.12.2023
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://www.pccinwestor.pl/pcc-rokita/akcje-i-obligacje/prospekty-emisyjne-akcji/prospekt-viii-programu-emisji-obligacji
Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA
Emitent CAVATINA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 29.03.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii P2023D
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 01.12.2023
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://ir.cavatina.pl/obligacje/ii-program-publicznej-emisji-obligacji/
Firma inwestycyjna Michael/Ström Dom Maklerski S.A.
Emitent Vicotira Dom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 24.10.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii P2023A
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 28.11.2023
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie
Hiperłącze Publiczny Program Emisji Obligacji Victoria Dom S.A.
Firma inwestycyjna Michael/Ström Dom Maklerski S.A.
Emitent KRUK SA z siedzibą we Wrocławiu
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 11.07.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii AO3EUR
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma
elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 22.11.2023
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://pl.kruk.eu/media/file/file/owe_ao3eur_kruk_xprogram_publikacja.pdf
Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA
Emitent Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 19.06.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii R
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 13.11.2023
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://www.echo.com.pl/s,277,publiczna-emisja-obligacji-2023.html
Firma inwestycyjna PKO BP Biuro Maklerskie S.A.
Emitent PragmaGO SA z siedzibą w Katowicach
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 14.09.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje niezabezpieczone serii C1
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 10.11.2023
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://pragma.link/OWEPragmaGOC1
Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA
Emitent Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Warszawie
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 16.02.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii P1
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 2.11.2023
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-2023/ https://michaelstrom.pl/prospekty/kredyt-inkaso
Firma inwestycyjna Michael/Ström Dom Maklerski S.A.
Emitent Ghelamco Invest sp. z o.o.
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 25.09.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty obligacje serii PPZ1B
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 31.10.2023
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://ghelamco.com/pl/investor-relations/poland/prospekt-emisyjny-2023/
Firma inwestycyjna Dom Maklerski PKO BP SA
Emitent Ghelamco Invest sp. z o.o.
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 25.09.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty obligacje serii PPZ1
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 20.10.2023
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://ghelamco.com/pl/investor-relations/poland/
Firma inwestycyjna Dom Maklerski PKO BP SA
Emitent PCC Rokita z siedzibą w Brzegu Dolnym
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 20.07.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty obligacje serii HA
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 5.10.2023
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://www.pccinwestor.pl/pcc-rokita/akcje-i-obligacje/prospekty-emisyjne-akcji/prospekt-viii-programu-emisji-obligacji
Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA
Emitent BEST SA z siedzibą w Gdyni
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 04.11.2022
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii Z5
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 2.10.2023
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze www.best.com.pl
Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Emitent KRUK SA z siedzibą we Wrocławiu
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 11.07.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii AO2
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma
elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 14.09.2023
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://pl.kruk.eu/media/file/file/___owe_ao2_kruk_xprogram_publikacja.pdf
Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA
Emitent CAVATINA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 29.03.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii P2023C
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 04.09.2023
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://ir.cavatina.pl/obligacje/ii-program-publicznej-emisji-obligacji/
Firma inwestycyjna Michael/Ström Dom Maklerski S.A.
Emitent BEST SA z siedzibą w Gdyni
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 04.11.2022
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii Z4
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 7.08.2023
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze www.best.com.pl
Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Emitent KRUK SA z siedzibą we Wrocławiu
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 11.07.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii AO1
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma
elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 20.07.2023
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://go.kruk.eu/OWE_AO1 www.bdm.pl
Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA
Emitent Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 24.08.2022
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty P2022B
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 12.07.2023
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://www.marvipol.pl/relacje/wp-content/uploads/2023/07/MVD_OWE-serii-P2022B-wraz-z-podsumowaniem-002.pdf
Firma inwestycyjna Michael/Ström Dom Maklerski S.A.
Emitent Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 19.06.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii P2
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 11.07.2023
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://www.echo.com.pl/s,277,publiczna-emisja-obligacji-2023.html
Firma inwestycyjna PKO BP Biuro Maklerskie S.A.
Emitent BEST SA z siedzibą w Gdyni
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 04.11.2022
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii Z3
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 10.07.2023
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze www.best.com.pl
Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Emitent Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 24.08.2022
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty bankowe papiery wartościowe PDSPMO250206
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 6.07.2023
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://www.aliorbank.pl
Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie Alior Banku SA
Emitent Dekpol SA z siedzibą w Pinczynie
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 24.04.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty obligacje serii P2023B
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 04.07.2023
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze www.dekpol.pl
Firma inwestycyjna Michael/Ström Dom Maklerski S.A.