Ostateczne warunki emisji w latach 2021 - 2023

data aktualizacji

Emitent

Emitent Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 16.02.2023

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii M1

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 17.03.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-2023 www.michaelstrom.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Michael/Ström Dom Maklerski S.A.

Emitent

Emitent Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 24.08.2022

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty bankowe papiery wartościowe PDST1Y240322

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 6.03.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.aliorbank.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie Alior Banku SA

Emitent

Emitent Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 24.08.2022

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty bankowe papiery wartościowe PDSPTR241007

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 3.03.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.aliorbank.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie Alior Banku SA

Emitent

Emitent BEST SA z siedzibą w Gdyni

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 04.11.2022

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii Z2

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 22.02.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze www.best.com.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Emitent

Emitent Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 24.08.2022

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty bankowe papiery wartościowe PDPRNA240905

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 1.02.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.aliorbank.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie Alior Banku SA

Emitent

Emitent KRUK SA z siedzibą we Wrocławiu

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 23.08.2022

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii AN3

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma
elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 1.02.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://go.kruk.eu/OWE_AN3 www.bdm.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA

Emitent

Emitent Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 24.08.2022

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty bankowe papiery wartościowe PD1YST240923

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 1.02.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.aliorbank.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie Alior Banku SA

Emitent

Emitent Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 24.08.2022

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty bankowe papiery wartościowe UDST1Y240322

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 25.01.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.aliorbank.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie Alior Banku SA

Emitent

Emitent PragmaGO SA z siedzibą w Katowicach

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 15.07.2022

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje zabezpieczone serii B2

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 10.01.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://pragma.link/OWEPragmaGOB2

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA

Emitent

Emitent Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 24.08.2022

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty bankowe papiery wartościowe PDSPFA240806

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 3.01.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.aliorbank.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie Alior Banku SA

Emitent

Emitent Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 24.08.2022

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty bankowe papiery wartościowe PDST1Y240923

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 23.12.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.aliorbank.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie Alior Banku SA

Emitent

Emitent KRUK SA z siedzibą we Wrocławiu

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 23.08.2022

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii AN2

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma
elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 5.12.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://go.kruk.eu/OWE_AN2 www.bdm.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA

Emitent

Emitent BEST SA z siedzibą w Gdyni

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 04.11.2022

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii Z1

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 1.12.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze www.best.com.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Emitent

Emitent Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 24.08.2022

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty bankowe papiery wartościowe PDPRMI240708

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 1.12.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.aliorbank.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie Alior Banku SA

Emitent

Emitent DEVELIA SA z siedzibą we Wrocławiu

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 26.10.2022

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii P2022A

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 24.11.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze www.develia.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Michael/Ström Dom Maklerski S.A.

Emitent

Emitent Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 24.08.2022

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty bankowe papiery wartościowe PDST1Y250324

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 17.11.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.aliorbank.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie Alior Banku SA

Emitent

Emitent KRUK SA z siedzibą we Wrocławiu

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 23.08.2022

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii AN1

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma
elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 9.11.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://go.kruk.eu/OWE_AN1 www.bdm.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA

Emitent

Emitent Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 24.08.2022

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty bankowe papiery wartościowe EDST6M240923

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 8.11.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.aliorbank.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie Alior Banku SA

Emitent

Emitent Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 24.08.2022

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty bankowe papiery wartościowe PDLDPO240606

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 2.11.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.aliorbank.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie Alior Banku SA

Emitent

Emitent CAVATINA HOLDING S.A.

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 10.01.2022

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii P2022D

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 20.10.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://ir.cavatina. pl/obligacje/program-publicznej-emisji-obligacji; www.michaelstrom.pl.

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Michael/Ström Dom Maklerski S.A.

Emitent

Emitent PragmaGO SA z siedzibą w Katowicach

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 15.07.2022

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje zabezpieczone serii B1

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 03.10.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://pragma.link/OWEPragmaGOB1

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA

Emitent

Emitent Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 24.08.2022

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty bankowe papiery wartościowe PDSPWY240509

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 27.09.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.aliorbank.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie Alior Banku SA

Emitent

Emitent Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 26.11.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty obligacje na okaziciela serii O

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 31.08.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.echo.com.pl/s,262,publiczna-emisja-obligacji-2021.html

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie PKO BP SA

Emitent

Emitent KRUK SA z siedzibą we Wrocławiu

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 3.09.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii AM4

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 22.07.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://go.kruk.eu/OWE_AM4 www.bdm.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA

Emitent

Emitent Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 26.08.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii L1

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 06.07.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze http://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna NWAI Dom Maklerski SA

Emitent

Emitent CAVATINA HOLDING S.A.

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 10.01.2022

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii P2022C

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 29.06.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://ir.cavatina. pl/obligacje/program-publicznej-emisji-obligacji

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Michael/Ström Dom Maklerski S.A.

Emitent

Emitent Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 26.11.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty obligacje na okaziciela serii N

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 20.06.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.echo.com.pl/s,262,publiczna-emisja-obligacji-2021.html

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie PKO BP SA

Emitent

Emitent CAVATINA HOLDING S.A.

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 10.01.2022

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii P2022B

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 02.06.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://ir.cavatina. pl/obligacje/program-publicznej-emisji-obligacji

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Michael/Ström Dom Maklerski S.A.

Emitent

Emitent KRUK SA z siedzibą we Wrocławiu

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 3.09.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii AM3

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma
elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 16.05.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://go.kruk.eu/OWE_AM3 www.bdm.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA

Emitent

Emitent Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 26.11.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty obligacje na okaziciela serii M

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 25.04.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.echo.com.pl/s,262,publiczna-emisja-obligacji-2021.html

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie PKO BP SA

Emitent

Emitent Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 26.08.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii I1

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 2.03.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze http://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna NWAI Dom Maklerski SA

Emitent

Emitent Dekpol SA z siedzibą w Pinczynie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 21.04.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii P2021B

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 24.02.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://dekpol.pl/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Michael/Ström Dom Maklerski S.A.

Emitent

Emitent Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 26.11.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty obligacje na okaziciela serii L

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 16.02.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.echo.com.pl/s,262,publiczna-emisja-obligacji-2021.html

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie PKO BP SA

Emitent

Emitent BEST SA z siedzibą w Gdyni

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 17.06.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii W3

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 16.02.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze www.best.com.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Emitent

Emitent CAVATINA HOLDING S.A.

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 10.01.2022

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii P2022A

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 10.02.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://ir.cavatina. pl/obligacje/program-publicznej-emisji-obligacji

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Michael/Ström Dom Maklerski S.A.

Emitent

Emitent Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 23.11.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty obligacje na okaziciela serii P2021B

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 4.02.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.marvipol.pl/relacje/wp-content/uploads/2022/02/OSTATECZNE-WARUNKI-EMISJI-OBLIGACJI-SERII-P2021B-wraz-z-Podsumowaniem-Prospektu-1.pdf

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Michael/Ström Dom Maklerski S.A.

Emitent

Emitent MCI CAPITAL ASI SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 11.03.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii T2

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 31.01.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze (https://mci.pl/obligacje/obligacje-mci-capital-s-a-2).

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Emitent

Emitent KRUK SA z siedzibą we Wrocławiu

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 3.09.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii AM2

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma
elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 20.01.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://go.kruk.eu/OWE_AM2 www.bdm.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA

Emitent

Emitent Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 23.11.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty obligacje na okaziciela serii P2021A

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 11.01.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.marvipol.pl/relacje/wp-content/uploads/2022/01/OSTATECZNE-WARUNKI-EMISJI-OBLIGACJI-SERII-P2021A-wraz-z-Podsumowaniem-Prospektu.pdf

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Michael/Ström Dom Maklerski S.A.

Emitent

Emitent Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 26.11.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty obligacje na okaziciela serii K

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 4.01.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.echo.com.pl/s,262,publiczna-emisja-obligacji-2021.html

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie PKO BP SA

Emitent

Emitent Pekao Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 12.02.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty hipoteczne listy zastawne na okaziciela seria LZ-III-09

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 10.12.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/klient-indywidualny.html

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao

Emitent

Emitent Pekao Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 12.02.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty hipoteczne listy zastawne na okaziciela seria LZ-III-10

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 10.12.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/klient-indywidualny.html

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao

Emitent

Emitent KRUK SA z siedzibą we Wrocławiu

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 3.09.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii AM1

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma
elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 29.11.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://go.kruk.eu/OWE_AM1 www.bdm.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA

Emitent

Emitent MCI CAPITAL ASI SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 11.03.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii T1

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 27.10.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://mci.pl/obligacje/obligacje-mci-capital-s-a-2

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Emitent

Emitent Pekao Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 12.02.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty hipoteczne listy zastawne na okaziciela seria LZ-III-08

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 14.10.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/klient-indywidualny.html

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao

Emitent

Emitent Pekao Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 12.02.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty hipoteczne listy zastawne na okaziciela seria LZ-III-07

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 13.10.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/klient-indywidualny.html

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao

Emitent

Emitent Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 31.12.2020

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty bankowe papiery wartościowe PDSMOT240510

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 7.10.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.aliorbank.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie Alior Banku SA

Emitent

Emitent Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 26.08.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii H1

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 04.10.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze http://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna NWAI Dom Maklerski SA

Emitent

Emitent BEST SA z siedzibą w Gdyni

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 17.06.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii W2

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 22.09.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze www.best.com.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Emitent

Emitent PragmaGO SA z siedzibą w Katowicach

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 15.01.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii A2 emitowane w ramach II Programu Emisji Obligacji

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 13.09.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://inwestor.pragmago.pl/wp-content/uploads/2021/04/OWE-A2-PragmaGO-SA.pdf

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA

Emitent

Emitent Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 31.12.2020

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty bankowe papiery wartościowe seria PDSMIN240416

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma
elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 6.09.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.aliorbank.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie Alior Banku SA

Emitent

Emitent Pekao Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 12.02.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty hipoteczne listy zastawne na okaziciela seria LZ-III-06

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 17.08.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/klient-indywidualny.html

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao

Emitent

Emitent Pekao Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 12.02.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty hipoteczne listy zastawne na okaziciela seria LZ-III-05

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 17.08.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/klient-indywidualny.html

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao

Emitent

Emitent Dekpol SA z siedzibą w Pinczynie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 21.04.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii P2021A

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 20.07.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://dekpol.pl/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Michael/Ström Dom Maklerski S.A.

Emitent

Emitent Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 31.12.2020

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty bankowe papiery wartościowe seria PDSONL240209

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma
elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 28.06.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.aliorbank.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie Alior Banku SA

Emitent

Emitent BEST SA z siedzibą w Gdyni

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 17.06.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii W1

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 06.07.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze www.best.com.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Emitent

Emitent KRUK SA z siedzibą we Wrocławiu

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 24.08.2020

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii AK4

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma
elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 23.06.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://go.kruk.eu/OWE_AK3 www.bdm.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA

Emitent

Emitent Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 31.12.2020

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty bankowe papiery wartościowe seria PDSONL240109

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma
elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 01.06.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.aliorbank.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie Alior Banku SA

Emitent

Emitent KRUK SA z siedzibą we Wrocławiu

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 24.08.2020

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii AK3

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma
elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 20.05.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://go.kruk.eu/OWE_AK3

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA

Emitent

Emitent Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 31.12.2020

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty bankowe papiery wartościowe seria PDSONL231208

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma
elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 04.05.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.aliorbank.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie Alior Banku SA

Emitent

Emitent Pekao Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 12.02.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty hipoteczne listy zastawne na okaziciela seria LZ-III-04

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 23.04.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/klient-indywidualny.html

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao

Emitent

Emitent Pekao Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 12.02.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty hipoteczne listy zastawne na okaziciela seria LZ-III-03

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 23.04.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/klient-indywidualny.html

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao

Emitent

Emitent PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 15.01.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii A1 emitowane w ramach II Programu Emisji Obligacji

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 23.04.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://inwestor.pragmago.pl/wp-content/uploads/2021/04/OWE-A1-PragmaGO-SA.pdf

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA

Emitent

Emitent Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 31.12.2020

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty bankowe papiery wartościowe seria
PDSZCZ231108

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma
elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 01.04.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.aliorbank.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie Alior Banku SA

Emitent

Emitent Pekao Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 12.02.2021

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty hipoteczne listy zastawne na okaziciela seria LZ-III-02

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma
elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 22.02.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/klient-indywidualny.html

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao

Emitent

Emitent Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 31.12.2020

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty bankowe papiery wartościowe seria PD1MT230908

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma
elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 04.02.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.aliorbank.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie Alior Banku SA

Emitent

Emitent KRUK SA z siedzibą we Wrocławiu

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego

Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 24.08.2020

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty

Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii AK2

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma
elektroniczna

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 29.01.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna tak

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak

Hiperłącze

Hiperłącze https://go.kruk.eu/OWE_AK2

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA