Ostateczne warunki emisji w latach 2021 - 2024 - Komisja Nadzoru Finansowego

Emitent Millennium Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 15 kwietnia 2024 r.
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty listy zastawne serii 1
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze
Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A.
Emitent Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 19.06.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii T
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 23.04.2024
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://www.echo.com.pl/s,277,publiczna-emisja-obligacji-2023.html
Firma inwestycyjna PKO BP Biuro Maklerskie S.A.
Emitent Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 5.04.2024
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty P2024A
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 10.04.2024
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://marvipol.pl/wp-content/uploads/2024-04-10-RB-10-24_zatwierdzenie-OWE_P2024A.zip
Firma inwestycyjna Michael/Ström Dom Maklerski S.A.
Emitent PragmaGO S.A. z siedziba w Katowicach
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 14.09.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje niezabezpieczone serii C3
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 06.03.2024
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://pragma.link/OWEPragmaGOC3
Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA
Emitent Victoria Dom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 24.10.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii P2023B
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 06.03.2024
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie
Hiperłącze https://www.victoriadom.pl/publiczny-program-emisji-obligacji/
Firma inwestycyjna Michael/Ström Dom Maklerski S.A.
Emitent Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 19.06.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii S2
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 19.02.2024
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://www.echo.com.pl/s,277,publiczna-emisja-obligacji-2023.html
Firma inwestycyjna PKO BP Biuro Maklerskie S.A.
Emitent PCC Rokita z siedzibą w Brzegu Dolnym
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 20.07.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty obligacje serii HC
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 19.02.2024
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://www.pccinwestor.pl/pcc-rokita/akcje-i-obligacje/prospekty-emisyjne-akcji/prospekt-viii-programu-emisji-obligacji
Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA
Emitent KRUK SA z siedzibą we Wrocławiu
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 11.07.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii AO7
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma
elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 7.02.2024
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://pl.kruk.eu/media/file/file/owe_ao7_kruk_xprogram_publikacja.pdf
Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA
Emitent KRUK SA z siedzibą we Wrocławiu
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 11.07.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii AO6EUR
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma
elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 1.02.2024
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://pl.kruk.eu/media/file/file/owe_ao6eur_kruk_xprogram_publikacja.pdf
Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA
Emitent Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 19.06.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii S
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 26.01.2024
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://www.echo.com.pl/s,277,publiczna-emisja-obligacji-2023.html
Firma inwestycyjna PKO BP Biuro Maklerskie S.A.
Emitent Ronson Development SE
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 25.07.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii P2023A
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 19.01.2024
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze http://217.73.31.118/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/4570_Raport-bie%C5%BCacy-EBI-1-2024-emisja-obligacji-serii-P2023A.pdf
Firma inwestycyjna Michael/Ström Dom Maklerski S.A.
Emitent KRUK SA z siedzibą we Wrocławiu
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 11.07.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii AO5EUR
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma
elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 17.01.2024
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://pl.kruk.eu/media/file/file/owe_ao5eur_kruk_xprogram_publikacja.pdf
Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA
Emitent Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Warszawie
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 16.02.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii R1
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 15.01.2024
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-2023/ https://michaelstrom.pl/prospekty/kredyt-inkaso
Firma inwestycyjna Michael/Ström Dom Maklerski S.A.
Emitent PragmaGO SA z siedzibą w Katowicach
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 14.09.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje niezabezpieczone serii C2
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 11.01.2024
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://pragma.link/OWEPragmaGOC2
Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA
Emitent Ghelamco Invest sp. z o.o.
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 25.09.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty obligacje serii PPZ2
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 11.01.2024
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://ghelamco.com/pl/investor-relations/poland/prospekt-emisyjny-2023/
Firma inwestycyjna Dom Maklerski PKO BP SA
Emitent KRUK SA z siedzibą we Wrocławiu
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 11.07.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii AO4EUR
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma
elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 11.12.2023
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://pl.kruk.eu/media/file/file/owe_ao4eur_kruk_xprogram_publikacja.pdf
Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA
Emitent PCC Rokita z siedzibą w Brzegu Dolnym
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 20.07.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty obligacje serii HB
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 4.12.2023
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://www.pccinwestor.pl/pcc-rokita/akcje-i-obligacje/prospekty-emisyjne-akcji/prospekt-viii-programu-emisji-obligacji
Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA
Emitent CAVATINA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 29.03.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii P2023D
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 01.12.2023
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://ir.cavatina.pl/obligacje/ii-program-publicznej-emisji-obligacji/
Firma inwestycyjna Michael/Ström Dom Maklerski S.A.
Emitent Victoria Dom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 24.10.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii P2023A
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 28.11.2023
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie
Hiperłącze Publiczny Program Emisji Obligacji Victoria Dom S.A.
Firma inwestycyjna Michael/Ström Dom Maklerski S.A.
Emitent KRUK SA z siedzibą we Wrocławiu
Data zatwierdzenia prospektu podstawowego 11.07.2023
Papiery wartościowe objęte ostatecznymi warunkami oferty Obligacje serii AO3EUR
Sposób udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości forma
elektroniczna
Termin udostępnienia ostatecznych warunków oferty do publicznej wiadomości 22.11.2023
Oferta publiczna tak
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tak
Hiperłącze https://pl.kruk.eu/media/file/file/owe_ao3eur_kruk_xprogram_publikacja.pdf
Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA