Informacje o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego lub aneksu spółki w 2019 r.

data aktualizacji 01 czerwca 2020

Komisja zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne. Zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. 

W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.

Lp.EmitentData zatwierdzenia prospektuTreść decyzjiStatystyka zakończonego postępowania
18 
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" SA
05.11.2019 r.
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 5

icon_doc_pdf_small statystyka postępowania
17 
Sygnity SA
16.10.2019 r.
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 
icon_doc_pdf_small statystyka postępowania
16
Selvita CRO SA
03.09.2019 r.
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1
icon_doc_pdf_small statystyka postępowania
15
Ultimate Games SA
19.07.2019 r.
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektuicon_doc_pdf_small statystyka postępowania
14
Ferrum SA
19.07.2019 r.
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2
icon_doc_pdf_small statystyka postępowania
13
PCC Exol SA
19.07.2019 r.
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu 
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5
icon_doc_pdf_small statystyka postępowania
12
Stalexport Autostrady SA
19.07.2019 r.
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektuicon_doc_pdf_small statystyka postępowania
11
INTERSPORT POLSKA SA
19.07.2019 r.
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektuicon_doc_pdf_small statystyka postępowania
10
Braster
19.07.2019 r.
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 
icon_doc_pdf_small statystyka postępowania
9
Kruk SA
05.07.2019 r.
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3
icon_doc_pdf_small statystyka postępowania
8
Pekao Bank Hipoteczny SA
03.07.2019 r.
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektuicon_doc_pdf_small statystyka postępowania
7
PCC Rokita SA
06.06.2019 r.
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2
icon_doc_pdf_small  decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3
icon_doc_pdf_small  decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4
icon_doc_pdf_small  decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5
icon_doc_pdf_small  decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6
icon_doc_pdf_small statystyka postępowania
6
PKO Bank Hipoteczny SA
31.05.2019 r.
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2
icon_doc_pdf_small statystyka postępowania
5
Pekao Bank Hipoteczny SA
10.05.2019 r.
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4
icon_doc_pdf_small statystyka postępowania
4
BoomBit SA
05.04.2019 r.
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2
icon_doc_pdf_small statystyka postępowania
3
PHARMENA SA
19.03.2019 r.
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4
icon_doc_pdf_small statystyka postępowania
2
HM Inwest SA
28.01.2019 r.
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu
icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1
icon_doc_pdf_small statystyka postępowania
1XTPL SA
 25.01.2019 r.icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu
icon_doc_pdf_small statystyka postępowania