Informacje o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego lub aneksu funduszu inwestycyjnego zamkniętego w 2016 r. - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:
Lp.Nazwa funduszuData zatwierdzenia prospektuTreść decyzji
8.PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord24.11.2016 r.decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 z dn. 6.12.2016 r. zmienionego dn. 12.12.2016 r. oraz 19.12.2016 r.

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 z dn. 18.01.2017 r.

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 z dn. 16.02.2017 r.

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 z dn. 17.03.2017 r.

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 z dn. 4.04.2017 r.

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 z dn. 9.05.2017 r. zmienionego dn. 18.05.2017 r. oraz 24.05.2017 r.

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 10
7.Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty05.10.2016 r.decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 z dn. 18.10.2016 r. zmienionego dn. 27.10.2016 r.

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 z dn. 13.12.2016 r.

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 z dn. 23.01.2017 r. zmienionego dn. 26.01.2017 r.

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 z dn. 27.02.2017 r.

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 z dn. 21.04.2017 r. zmienionego dn. 26.04.2017 r.

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9
6.PKO Absolutnej Stopy Zwrotu  Europa Wschód-Zachód – fundusz inwestycyjny zamknięty30.05.2016 r.decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 z dn. 8.08.2016 r. uzupełnionego w dn. 9.08.2016 r., 22.08.2016 r., 26.08.2016 r.

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 z dn. 7.11.2016 r.

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 z dn. 8.02.2017 r.

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 z dn. 12.04.2017 r.
5.Open Finance Obligacji Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty25.05.2016 r.decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 z dn. 3.08.2016 r.

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 z dn. 22.09.2016 r.
4.PKO Globalnej Strategii – fundusz inwestycyjny zamknięty19.05.2016 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 z dn. 08.09.2016 r.

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 z dn. 01.09.2016 r. zmienionego dn. 19.09.2016 r.

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 z dn. 07.11.2016 r.

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 z dn. 04.04.2017 r. 

3.
Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty16.05.2016 r.decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu
 2.PKO Strategii Obligacyjnych – fundusz inwestycyjny zamknięty22.03.2016 r.decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 z dn. 4.04.2016 r. zmienionego w dn. 13.04.2016 r.

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 z dn. 4.05.2016 r. zmienionego w dn. 10.05.2016 r.

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 z dn. 08.09.2016 r.

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 z dn. 01.09.2016 r. zmienionego dn. 19.09.2016 r.

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 z dn. 07.11.2016 r.
1. KBC Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty13.01.2016 r.decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 z dn. 16.02.2016 r., zmienionego w dn. 29.02.2016 r.

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 z dn. 10.05.2016 r., zmienionego w dn. 16.05.2016 r.

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 z dn. 9.08.2016 r.

decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 z dn. 8.11.2016 r., zmienionego w dn. 24.11.2016 r.