Informacje o zatwierdzeniu prospektu spółki lub suplementu do prospektu w 2020 r. - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Komisja zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne. Zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. 

W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.

Lp.EmitentData zatwierdzenia prospektuTreść decyzjiStatystyka zakończonego postępowania
16Alior Bank SA (plik PDF)
31.12.2020 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 5 (plik PDF)
statystyka postępowania
15Medinice SA (plik PDF)
18.12.2020 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)statystyka postępowania (plik PDF)
14Answear.com SA (plik PDF)
8.12.2020 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)

postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki (plik PDF)

statystyka postępowania
13Dadelo SA (plik PDF)
3.12.2020 r.

decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF) 
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)

statystyka postępowania (plik PDF)
statystyka postępowania (PDF)
statystyka postępowania (PDF)
12PCF Group SA (plik PDF)
25.11.2020 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
statystyka postępowania (plik PDF)
statystyka_postępowania (plik PDF)
11Mo-BRUK SA (plik PDF)
17.11.2020 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)statystyka postępowania (plik PDF)
10Pure Biologics SA (plik PDF)
06.11.2020 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)

statystyka postępowania (plik PDF)
statystyka postępowania (PDF)
9Canal+ Polska SA (plik PDF)
02.11.2020 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)statystyka postępowania (plik PDF)
8Polski Bank Komórek Macierzystych SA (plik PDF)
27.10.2020 r.decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)statystyka postępowania (plik PDF)
7PKO Bank Hipoteczny SA (plik PDF)
08.10.2020 r.decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)statystyka postępowania (plik PDF)
 6Polwax SA (plik PDF)
25.08.2020 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)statystyka postępowania (plik PDF)
 5
KRUK SA (plik PDF)
24.08.2020 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 (plik PDF)
statystyka postępowania
 4Gaming Factory SA (plik PDF)
19.06.2020 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
statystyka postępowania (plik PDF)
  3 
Alior Bank SA (plik PDF)
4.05.2020 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 5 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 6 (plik PDF)


statystyka postępowania
  2 
Games Operators SA (plik PDF)
28.02.2020 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

statystyka postępowania (plik PDF)
  1
Ghelamco Invest sp. z o.o. (plik PDF)
27.02.2020 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
statystyka postępowania (plik PDF)
statystyka postępowania (plik PDF)