Struktura organizacyjna TFI i podział kompetencji w TFI - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące wymogów prawnych dla członków zarządu TFI, których powołanie wymaga uzyskania zgody KNF

Struktura organizacyjna TFI i podział kompetencji w TFI

1. Czy Prezes zarządu Towarzystwa może pełnić funkcję Członka zarządu ds. ryzyka w Towarzystwie?

2. Czy funkcja Członka zarządu ds. ryzyka może być łączona z funkcją Członka zarządu ds. inwestycji w Towarzystwie?

3. Czy Członkowi zarządu ds. ryzyka mogą podlegać także inne komórki organizacyjne Towarzystwa?

4. Jakie aspekty Towarzystwo powinno brać pod uwagę kształtując strukturę organizacyjną Towarzystwa w procesie wyodrębnienia funkcji Członka zarządu ds. ryzyka?