Złożenie wniosku za pośrednictwem platformy elektronicznej ePuap - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące wymogów prawnych dla członków zarządu TFI, których powołanie wymaga uzyskania zgody KNF

Złożenie wniosku za pośrednictwem platformy elektronicznej ePuap

1. Kto powinien podpisać wniosek składany w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP?

2. Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego?