Nowe regulacje wewnętrzne obowiązujące TFI - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące wymogów prawnych dla członków zarządu TFI, których powołanie wymaga uzyskania zgody KNF

Nowe regulacje wewnętrzne obowiązujące TFI

1. Jakie nowe regulacje wewnętrzne musi przyjąć Towarzystwo?

2. Czy przepisy Rozporządzenia stosuje się wyłącznie w stosunku do sposobu powoływania Kandydatów?