Terminy obowiązujące TFI - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące wymogów prawnych dla członków zarządu TFI, których powołanie wymaga uzyskania zgody KNF

Terminy obowiązujące TFI

1. Jaki termin mają Towarzystwa na dostosowanie składu zarządu do przepisów Ustawy?

2. W jakim terminie Towarzystwa powinny przyjąć nowe regulacje wewnętrzne?