Złożenie wniosku do KNF o uzyskanie zgody na powołanie członka zarządu TFI - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące wymogów prawnych dla członków zarządu TFI, których powołanie wymaga uzyskania zgody KNF

Złożenie wniosku do KNF o uzyskanie zgody na powołanie członka zarządu TFI

1. Czy wszystkie Towarzystwa powinny uzyskać zgody na powołanie Członka zarządu ds. ryzyka oraz Członka zarządu ds. decyzji inwestycyjnych?

2. Czy sposób postępowania Towarzystwa w okresie dostosowawczym będzie podlegał ocenie KNF?

3. Czy do KNF należy złożyć dwa oddzielne wnioski o wyrażenie zgody na powołanie Członka zarządu ds. ryzyka oraz Członka zarządu ds. decyzji inwestycyjnych?

4. Czy składając wniosek o wyrażenie zgody na powołanie Kandydata należy wnieść opłatę skarbową?

5. Z jaką datą powinna być wystawiona informacja z KRK dla danego Kandydata?

6. Kto może złożyć wnioski o wyrażenie przez KNF zgody na powołanie Członka zarządu ds. ryzyka oraz Członka zarządu ds. decyzji inwestycyjnych?

7. Czy rada nadzorcza Towarzystwa może udzielić pełnomocnictwa do złożenia wniosków o wyrażenie przez KNF zgody na powołanie Członka zarządu ds. ryzyka oraz Członka zarządu ds. decyzji inwestycyjnych? Kto powinien udzielić pełnomocnictwa?

8. Czy w odniesieniu do członka zarządu Towarzystwa, wobec którego KNF wyda już zgodę na jego powołanie, Towarzystwo powinno złożyć ponownie wniosek przy powołaniu tego członka zarządu na kolejną kadencję?

9. Czy w odniesieniu do członka zarządu Towarzystwa, wobec którego KNF wyda już zgodę na jego powołanie, Towarzystwo powinno złożyć ponownie wniosek przy powołaniu tego członka zarządu na kolejną kadencję, w sytuacji gdy członek zarządu wykonywać będzie inną funkcję?