Informacje o zatwierdzeniu prospektu spółki lub suplementu do prospektu w 2021

data aktualizacji

Komisja zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne. Zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.

W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.

Emitent

Emitent Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 26.11.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Program emisji obligacji

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacje objęte programem

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości bd

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.echo.com.pl/relacje-inwestorskie.html 

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Biuro Maklerskie

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 23.11.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Program emisji obligacji

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacje objęte programem

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 24.11.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.marvipol.pl/relacje/prospekty-i-inne-dokumenty/prospekt-podstawowy-pierwszego-publicznego-programu-obligacji/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Michael / Ström Dom Maklerski SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 23.11.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna akcje serii B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii A i B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 23.11.2021

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://stsholding.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna mBank S.A.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Oddział – Biuro Maklerskie

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)

Emitent

Emitent Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 19.11.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna akcje serii C1

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii A1, A2, B, C1, C2, D

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 22.11.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.murapol.pl/relacje-inwestorskie/oferta-publiczna

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 16.11.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna akcje serii A i B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii A i B i C

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 16.11.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://grupapracuj.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Bio Planet S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 28.10.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii D

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, akcje serii D, prawa do akcji serii D

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 02.11.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.bioplanet.pl/oferta-publiczna/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)

Emitent

Emitent PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 13.10.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Akcje serii A1, akcje serii D, akcje serii E, akcje serii F, akcje serii M

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcje serii A1, akcje serii B, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E, akcje serii F, akcje serii G, akcje serii H, akcje serii I, akcje serii M, PDA serii M

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 14.10.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://poltreg.tech/oferta-publiczna/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna IPOPEMA Securities S.A.

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 (plik PDF)

Emitent

Emitent Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 12.10.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Akcje serii A, akcje serii B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcje serii A, akcje serii B, PDA serii B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 14.10.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/big-cheese-studio-sa oferta.bigcheesestudio.com

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)

Emitent

Emitent Kruk S.A. z siedzibą w Wrocławiu

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 3.09.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna akcje serii B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym VIII Program Emisji Obligacji

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 07.09.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/obligacje/emisje-obligacji
www.bdm.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM S.A.

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)

Emitent

Emitent Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 26.08.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Obligacje emitowane w ramach programu

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacje emitowane w ramach programu

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 30.08.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze http://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna NWAI Dom Maklerski S.A.

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)

Emitent

Emitent Celon Pharma S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 01.07.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Akcje serii D

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcje serii D i prawa do akcji serii D

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 01.07.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.celonpharma.com

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie Banku Handlowego S.A., Citigroup, Erste Group, Erste Securities Polska S.A., Jefferies, Trigon Biuro Maklerskie S.A.

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Cavatina Holding SA z siedzibą w Krakowie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 30.06.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Akcje serii B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcje serii
A, B,
prawa do akcji serii B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 01.07.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze http://ir.cavatina.pl/ipo

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna mBank S.A.
Pekao Investment Banking S.A.
Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)

Emitent

Emitent ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 23.06.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Akcje serii A,B i E

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcje serii A, B, C, D, E Prawa do Akcji serii E

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 23.06.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze http://onde.pl/oferta-publiczna-akcji/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Trigon Dom Maklerski SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)

Emitent

Emitent Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 18.06.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Akcje serii
A, B, C

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcje serii
A, B, C

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 21.06.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.shoper.pl/relacjeinwestorskie/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie mBanku oraz Biuro Maklerskie PKO BP

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent BEST SA z siedzibą w Gdyni

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 17.06.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Obligacje emitowane w ramach programu

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacje emitowane w ramach programu

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 22.06.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze http://www.best.com.pl/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)

Emitent

Emitent Dekpol SA z siedzibą w Pinczynie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 21.04.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Obligacje emitowane
w ramach
I Programu Emisji
Obligacji

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacje emitowane
w ramach
I Programu Emisji
Obligacji

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 28.04.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://dekpol.pl/dla-obligatariuszy/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Michael / Ström Dom Maklerski SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)

Emitent

Emitent Vercom SA z siedzibą w Poznaniu

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 12.04.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Akcje serii A i D

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcje serii
A, B, D,
prawa do akcji serii D

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 12.04.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://vercom.pl/ipo/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Pekao Investment Banking SA z siedzibą w Warszawie, mBank SA z siedzibą w Warszawie, Bank Polska Kasa Opieki SA – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie,
Haitong Bank SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Captor Therapeutics SA z siedzibą we Wrocławiu

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 22.03.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Akcje serii B i G

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcje serii B, C, D, F,
G, H, I i J oraz prawa
do akcji serii G

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 22.03.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze http://www.captortherapeutics.pl/pierwszaoferta http://www.trigon.pl/o-firmie/aktualnosci http://www.bm.pkobp.pl/o-nas/aktualnosci/captor-therapeutics-sa-prospektemisyjny/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Trigon Dom Maklerski SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)

Emitent

Emitent Creepy Jar SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 17.03.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna nd

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcje serii A,
B i C

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 19.03.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze http://www.ir.creepyjar.com/index.php/prospekt/

https://www.navigatorcapital.pl/dokumenty/warunki-dostepu-creepy-jar-sa/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Navigator SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Brand 24 SA z siedzibą we Wrocławiu

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 17.03.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna nd

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcje serii A,B,C,D,E,F,G,H.I i J f

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 18.03.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://brand24.pl/relacje/prospekt/ http://www.bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)

Emitent

Emitent MCI Capital ASI SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 11.03.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Program emisji obligacji

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Program emisji obligacji

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 06.10.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://mci.pl/obligacje/obligacje-mci-capital-s-a-2

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)

Emitent

Emitent Pekao Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 12.02.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Program emisji publicznych i hipotecznych listów zastawnych

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Program emisji publicznych i hipotecznych listów zastawnych

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 15.02.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze http://www.pekaobh.pl/emisje-listow-zastawnych/Prospekty/Prospekt-2021.html http://www.pekaobh.pl/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 5 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 6 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 7 (plik PDF)

Emitent

Emitent Huuuge, Inc. z siedzibą w Dover, Delaware, USA

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 26.01.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Akcje

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcje

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 27.01.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze http://www.huuugegames.com/ http://www.ipopemasecurities.pl/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna IPOPEMA Securities SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)

Emitent

Emitent PragmaGO SA z siedzibą w Katowicach

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 15.01.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Obligacje emitowane
w ramach
II Programu Emisji
Obligacji

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacje emitowane
w ramach
II Programu Emisji
Obligacji

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomośc forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 20.01.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze http://inwestor.pragmago.pl/obligacje-pf/2-publiczny-program-emisji-obligacji/

http://www.bdm.pl/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 5 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 6 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 7 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 8 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 9 (plik PDF)