Informacje o zatwierdzeniu prospektu spółki lub suplementu do prospektu w latach 2021-2023

data aktualizacji

Komisja zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne. Zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.

W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.

Emitent

Emitent Ghelamco Invest sp. z o.o.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 25.09.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna nd

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacje emitowane
w ramach
XII Programu Emisji
Obligacji

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Format prospektu

Format prospektu prospekt podstawowy jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna PKO BP Biuro Maklerskie

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent PragmaGO SA z siedzibą w Katowicach

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 14.09.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna Obligacje emitowane
w ramach
IV Programu Emisji
Obligacji

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacje emitowane
w ramach
IV Programu Emisji
Obligacji

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 18.09.2023

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy
trzyczęściowy obligacji niezabezpieczonych

Hiperłącze

Hiperłącze https://inwestor.pragmago.pl/wp-content/uploads/2023/09/Dokument-
Rejestracyjny_PGO_IV_publikacja.pdf
https://inwestor.pragmago.pl/wpcontent/
uploads/2023/09/PGO_IV-PEO-Dokument-Ofertowy-Obligacji-
Niezabezpieczonych_publikacja.pdf

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent PragmaGO SA z siedzibą w Katowicach

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 14.09.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna Obligacje emitowane
w ramach
IV Programu Emisji
Obligacji

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacje emitowane
w ramach
IV Programu Emisji
Obligacji

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 18.09.2023

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy
trzyczęściowy obligacji zabezpieczonych

Hiperłącze

Hiperłącze https://inwestor.pragmago.pl/wp-content/uploads/2023/09/Dokument-
Rejestracyjny_PGO_IV_publikacja.pdf
https://inwestor.pragmago.pl/wpcontent/
uploads/2023/09/Dokument-Ofertowy-Obligacji-Zabezpieczonych_PGO_IV_publikacja.pdf

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Starward Industries SA z siedzibą w Krakowie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 11.09.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna nd

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I i J

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 15.09.2023 r.

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.ir.starwardindustries.com/gielda

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Navigator Dom Maklerski S.A.

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 11.09.2023 r.

Oferta publiczna

Oferta publiczna akcje serii AB

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii AB, prawa do akcji serii AB oraz jednostkowe prawa poboru akcji serii AB

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 11.09.2023 r.

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.polenergia.pl/dla-inwestorow/oferta-publiczna-akcji/oferta-publiczna-akcji-2023/.

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Santander Bank Polska S.A.

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent XPlus S.A. z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 27.07.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna akcji serii: B, C i F

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii: A, B, C, D, E, E1 i F oraz praw do akcji serii F

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 11.08.2023

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://xplusglobal.com/pl/?typ=prospekt https://qsecurities.com/pl/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Q Securities S.A.

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)

Emitent

Emitent Ronson Development SE z siedziba w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 25.07.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna Program Emisji Obligacji

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Program Emisji Obligacji

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 26.07.2023

Format prospektu

Format prospektu prospekt podstawowy jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze http://www.pwp.ronson.pl/?page_id=2038

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Michael / Ström Dom Maklerski SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)

Emitent

Emitent PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 20.07.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna VI Program Emisji Obligacji

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym VI Program Emisji Obligacji

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 24.07.2023

Format prospektu

Format prospektu prospekt podstawowy jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://qsecurities.com/pl/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM S.A.

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)

Emitent

Emitent PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 20.07.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna VIII Program Emisji Obligacji

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym VIII Program Emisji Obligacji

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 24.07.2023

Format prospektu

Format prospektu prospekt podstawowy jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.pccinwestor.pl/pcc-rokita/akcje-i-obligacje/prospekty-emisyjne-obligacji/ www.bdm.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM S.A.

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)

Emitent

Emitent Kruk S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 11.07.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna X Program Emisji Obligacji

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym X Program Emisji Obligacji

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 12.07.2023

Format prospektu

Format prospektu prospekt podstawowy jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze
https://go.kruk.eu/peo_x
www.bdm.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM S.A.

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)

Emitent

Emitent DRAGO entertainment S.A. z siedziba w Krakowie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 21.06.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna nd

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcje serii A, B oraz C

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 22.06.2023

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.drago-entertainment.com/pl/prospekt/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski INC S.A.

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)

Emitent

Emitent Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 19.06.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna Program emisji obligacji w ramach V programu

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacje emitowane w ramach V programu obligacji

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 21.06.2023

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.echo.com.pl/relacje-inwestorskie.html

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna PKO BP Biuro Maklerskie

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 19.06.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna akcje serii: C1, C2, D i E

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii: C1, C2, C3, D i E oraz prawa do akcji serii E

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 19.06.2023

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.drirenaeris.com/oferta-publiczna
http://www.trigon.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Dekpol SA z siedzibą w Pinczynie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 24.04.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna Obligacje emitowane
w ramach
II Programu Emisji
Obligacji

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacje emitowane
w ramach
II Programu Emisji
Obligacji

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 26.04.2023

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://dekpol.pl/dla-obligatariuszy

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Michael / Ström Dom Maklerski SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)

Emitent

Emitent GI GROUP Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 17.04.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna Akcje serii X

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcje serii X, prawa do akcji serii X oraz jednostkowe prawa poboru akcji serii X

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 18.04.2023

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://relacjeinwestorskie.gigroup.com.pl/pl/prospekt/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku BPS

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)

Emitent

Emitent Cavatina Holding SA z siedzibą w Krakowie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 29.03.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna Program emisji obligacji

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacje objęte programem

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 31.03.2023

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://ir.cavatina.pl/obligacje/ii-program-publicznej-emisji-obligacji/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Michael / Ström Dom Maklerski SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)

Emitent

Emitent Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 16.03.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna akcje serii E

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym A, B, C, D, E, prawa do akcji serii E

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 20.03.2023

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://urteste.eu/oferta-publiczna

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BOŚ z siedzibą w Warszawie

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)

Emitent

Emitent Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 14.03.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna nd

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii:
A1, B, C, D, E

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 15.03.2023

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze
https://group.columbusenergy.com/relacje-inwestorskie/prospekt

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna nd

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)

Emitent

Emitent DB Energy S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 27.02.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna Akcje serii D

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii B, C, D oraz PDA akcji serii D

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 28.02.2023

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.dbenergy.pl/ipo

https://dmnavigator.pl/emisje-akcji3/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)

Emitent

Emitent Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 16.02.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna Obligacje emitowane w ramach programu

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacje emitowane w ramach programu

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 20.02.2023

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-2023

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Michael / Ström Dom Maklerski SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)

Emitent

Emitent Pointpack S.A. z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 27.01.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna nd

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii A, B i C

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 7.02.2023

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.pointpack.com/pl/prospekt.html

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Noble Securities S.A.

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)

Emitent

Emitent LESS S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 25.01.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna nd

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii H, J, K, L i M

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 30.01.2023

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://groclin.com/prospekt/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna nd

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)

Emitent

Emitent Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 25.01.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna nd

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, J i K

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 30.01.2023

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://genomtec.com/akcje/#prospekt https://dminc.pl/genomtec

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski INC S.A.

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 12.01.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna nd

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii A, B, C, D, E, F, G i H

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 12.01.2023

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://scopefluidics.com/pl/prospekt-dokumenty

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Passus S.A. z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 23.12.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna nd

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii A, A1, B, D, E oraz F

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 23.12.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://passus.com/relacje-inwestorskie/prospekt

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 16.12.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna nd

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii A, B, C, D, E, F, G oraz H

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 31.12.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://moviegames.pl/prospekt/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski INC S.A.

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)

Emitent

Emitent T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 16.12.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna nd

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii I, J i G

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 16.12.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt UE na rzecz odbudowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://t-bull.com/t-bull-s-a-prospekt-dopuszczenie-akcji-g-i-j/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna nd

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)

Emitent

Emitent Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 7.12.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna akcji akcje serii J

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii J

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 7.12.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt UE na rzecz odbudowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://ryvu.com/pl/spo/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Cloud Technologies SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 10.11.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna nd

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcje serii A, B, C, D, E, F i G

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 10.11.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.cloudtechnologies.pl/pl/dla-inwestorow

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Q Securities S.A.

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)

Emitent

Emitent BEST SA z siedzibą w Gdyni

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 04.11.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna Obligacje emitowane w ramach programu

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacje emitowane w ramach programu

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 08.11.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze http://www.best.com.pl/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)

Emitent

Emitent Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 26.10.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna Program emisji obligacji

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacje objęte programem

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 27.10.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://develia.pl/pl/relacje-inwestorskie/#obligacje

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Michael / Ström Dom Maklerski SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 5 (plik PDF)

Emitent

Emitent Rafako SA z siedzibą w Raciborzu

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 26.10.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna nd

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii L1

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 27.10.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.rafako.com.pl/relacje-inwestorskie/emisja-akcji-2022

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna nd

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)

Emitent

Emitent TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 21.10.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna nd

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii B1, C1, C2, D1, E1, F1, G1

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 22.10.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://tenderhut.com/lad-korporacyjny

https://dmnavigator.pl/emisje-akcji-3

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 24.08.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna Obligacje emitowane w ramach programu ofertowego

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacje emitowane w ramach programu ofertowego

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 26.08.2022

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze http://www.aliorbank.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie Alior Banku S.A.

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)

Emitent

Emitent Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 24.08.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna Bankowe papiery wartościowe emitowane w ramach programu ofertowego

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Bankowe papiery wartościowe emitowane w ramach programu ofertowego

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 26.08.2022

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze http://www.aliorbank.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie Alior Banku S.A.

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)

Emitent

Emitent Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 24.08.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna II Program Emisji Obligacji

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym II Program Emisji Obligacji

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 30.08.2022

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.marvipol.pl/relacje/prospekty-i-inne-dokumenty/prospekt-podstawowy-drugiego-publicznego-programu-obligacji/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Michael / Ström Dom Maklerski SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 (plik PDF)

Emitent

Emitent Kruk S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 23.08.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna IX Program Emisji Obligacji

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym IX Program Emisji Obligacji

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 25.08.2022

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://pl.kruk.eu/peo_ix
www.bdm.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 5 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 6 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 7 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 8 (plik PDF)

Emitent

Emitent Novavis Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 05.08.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna nd

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii B2 i C2

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 10.08.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://novavisgroup.pl/akcje/prospekt/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna nd

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent SimFabric SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 29.07.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna nd

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii A i B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 01.08.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.simfabric.info/xi-prospekt

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 28.07.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna nd

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii A, B, C, D, E, F, G

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 29.07.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://bioceltix.com/prospekt/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 21.07.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna nd

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii A, B, C, D, E, F, G i H

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 26.07.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.caspar.com.pl/dokumenty/am/relacjeinwestorskie/prospekt

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent PragmaGO SA z siedzibą w Katowicach

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 15.07.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna Obligacje emitowane
w ramach
III Programu Emisji
Obligacji

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacje emitowane
w ramach
III Programu Emisji
Obligacji

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 20.07.2022

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy
trzyczęściowy obligacji niezabezpieczonych

Hiperłącze

Hiperłącze https://inwestor.pragmago.pl/wp-content/uploads/2022/07/PragmaGO-SA-III-PEO-Dokument-Rejestracyjny-publikacja.pdf https://inwestor.pragmago.pl/wp-content/uploads/2022/07/PragmaGO-SA-III-PEO-Dokument-Ofertowy-Obligacji-Niezabezpieczonych_publikacja.pdf

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 do dokumentu rejestracyjnego (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 do dokumentu rejestracyjnego (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 do dokumentu rejestracyjnego (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 do dokumentu rejestracyjnego (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 5 do dokumentu rejestracyjnego (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 6 do dokumentu rejestracyjnego (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 7 do dokumentu rejestracyjnego (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 8 do dokumentu rejestracyjnego (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 9 do dokumentu rejestracyjnego (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 10 do dokumentu rejestracyjnego (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 11 do dokumentu rejestracyjnego (plik PDF)

Emitent

Emitent PragmaGO SA z siedzibą w Katowicach

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 15.07.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna Obligacje emitowane
w ramach
III Programu Emisji
Obligacji

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacje emitowane
w ramach
III Programu Emisji
Obligacji

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 20.07.2022

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy
trzyczęściowy obligacji zabezpieczonych

Hiperłącze

Hiperłącze https://inwestor.pragmago.pl/wp-content/uploads/2022/07/PragmaGO-SA-III-PEO-Dokument-Rejestracyjny-publikacja.pdf https://inwestor.pragmago.pl/wp-content/uploads/2022/07/PragmaGO-SA_III-PEO_Dokument-Ofertowy-Obligacji-Zabezpieczonych_publikacja.pdf

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu obligacji zabezpieczonych (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 do dokumentu rejestracyjnego (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 do dokumentu rejestracyjnego (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 do dokumentu rejestracyjnego (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 do dokumentu rejestracyjnego (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 5 do dokumentu rejestracyjnego (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 6 do dokumentu rejestracyjnego (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 7 do dokumentu rejestracyjnego (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 8 do dokumentu rejestracyjnego (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 9 do dokumentu rejestracyjnego (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 10 do dokumentu rejestracyjnego (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 do prospektu obligacji zabezpieczonych (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 do prospektu obligacji zabezpieczonych (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 do prospektu obligacji zabezpieczonych (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 do prospektu obligacji zabezpieczonych (plik PDF)

Emitent

Emitent PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 24.06.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna V Program Emisji Obligacji

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym V Program Emisji Obligacji

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 28.06.2022

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://pccinwestor.pl/agreepost/v-program-emisji-obligacji-exol/
https://archiwum.pcc-exol.eu/bazy/ir_exol.nsf/id/PL_Prospekt_V_Prospekt_Emisji_Obligacji
www.bdm.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 (plik PDF)

Emitent

Emitent Millennium Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 29.04.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna Publiczny program emisji
hipotecznych listów zastawnych

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Publiczny program emisji
hipotecznych listów zastawnych

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 5.05.2022

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.millenniumbh.pl
www.millenniumdm.eu

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)

Emitent

Emitent Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 25.04.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna Akcje serii A, I

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii A, B, C, D, E, F, G, i H, PDA serii I

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 25.04.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.creotech.pl
www.dmnavigator.pl
www.noblesecurities.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 (plik PDF)

Emitent

Emitent 3LP S.A. z siedzibą w Siechnicach

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 25.04.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna akcje serii E

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii A, B, C, E oraz PDA serii E

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 26.04.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://3lp.eu/oferta-publiczna/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)

Emitent

Emitent Skotan SA z siedzibą w Chorzowie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 04.04.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna akcje serii D

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii D

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 04.04.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.skotansa.pl www.dmbps.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku PBS SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)

Emitent

Emitent Vortex Energy S.A. z siedzibą w Szczecinie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 17.02.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna akcje serii B i C

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii A, B i C oraz PDA akcji serii C

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 17.02.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://relacje.vortex-energy.pl/wp-content/uploads/Vortex_Energy-Prospekt_emisyjny.pdf

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Santander Bank Polska S.A.

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)

Emitent

Emitent Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 27.01.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna akcje serii AA

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii AA, PDA akcji serii AA

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 27.01.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.polenergia.pl/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna IPOPEMA Securities S.A.

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)

Emitent

Emitent Cavatina Holding SA z siedzibą w Krakowie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 10.01.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna Program emisji obligacji

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacje objęte programem

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 10.01.2022

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://ir.cavatina.pl/obligacje/program-publicznej-emisji-obligacji

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Michael / Ström Dom Maklerski SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki (plik PDF)

Emitent

Emitent SpyroSoft S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 31.12.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna nd

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym A1, A2, B, C, D, E i F

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości bd

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://spyro-soft.com/wp-content/uploads/2022/01/2021-12-31_Spyrosoft-S.A._Prospekt.pdf

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Q Securities S.A.

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)

Emitent

Emitent BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 31.12.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna nd

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym A, B, C, D, E i F

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości bd

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.biomaxima.com/userfiles/files/Prospekt%20BioMaxima%20SA%2031_12_2021.pdf

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna nd

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)

Emitent

Emitent 3R Games SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 15.12.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna nd

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym D, E, G, H, I, J i K

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 17.12.2021

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://ir.3r.games/prospekt-emisyjny/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna nd

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 26.11.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Program emisji obligacji

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacje objęte programem

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości bd

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.echo.com.pl/relacje-inwestorskie.html 

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Biuro Maklerskie

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 (plik PDF)

Emitent

Emitent Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 23.11.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Program emisji obligacji

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacje objęte programem

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 24.11.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.marvipol.pl/relacje/prospekty-i-inne-dokumenty/prospekt-podstawowy-pierwszego-publicznego-programu-obligacji/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Michael / Ström Dom Maklerski SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)

Emitent

Emitent STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 23.11.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna akcje serii B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii A i B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 23.11.2021

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://stsholding.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna mBank S.A.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Oddział – Biuro Maklerskie

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)

Emitent

Emitent Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 19.11.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna akcje serii C1

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii A1, A2, B, C1, C2, D

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 22.11.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.murapol.pl/relacje-inwestorskie/oferta-publiczna

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 16.11.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna akcje serii A i B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcje serii A i B i C

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 16.11.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://grupapracuj.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Bio Planet S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 28.10.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii D

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, akcje serii D, prawa do akcji serii D

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 02.11.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.bioplanet.pl/oferta-publiczna/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)

Emitent

Emitent PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 13.10.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Akcje serii A1, akcje serii D, akcje serii E, akcje serii F, akcje serii M

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcje serii A1, akcje serii B, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E, akcje serii F, akcje serii G, akcje serii H, akcje serii I, akcje serii M, PDA serii M

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 14.10.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://poltreg.tech/oferta-publiczna/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna IPOPEMA Securities S.A.

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 (plik PDF)

Emitent

Emitent Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 12.10.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Akcje serii A, akcje serii B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcje serii A, akcje serii B, PDA serii B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 14.10.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/big-cheese-studio-sa oferta.bigcheesestudio.com

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)

Emitent

Emitent Kruk S.A. z siedzibą w Wrocławiu

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 3.09.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Obligacje emitowane w ramach programu

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym VIII Program Emisji Obligacji

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 07.09.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/obligacje/emisje-obligacji
www.bdm.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM S.A.

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 (plik PDF)

Emitent

Emitent Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 26.08.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Obligacje emitowane w ramach programu

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacje emitowane w ramach programu

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 30.08.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze http://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna NWAI Dom Maklerski S.A.

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 5 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 6 (plik PDF)

Emitent

Emitent Celon Pharma S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 01.07.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Akcje serii D

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcje serii D i prawa do akcji serii D

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 01.07.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.celonpharma.com

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie Banku Handlowego S.A., Citigroup, Erste Group, Erste Securities Polska S.A., Jefferies, Trigon Biuro Maklerskie S.A.

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Cavatina Holding SA z siedzibą w Krakowie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 30.06.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Akcje serii B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcje serii
A, B,
prawa do akcji serii B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 01.07.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze http://ir.cavatina.pl/ipo

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna mBank S.A.
Pekao Investment Banking S.A.
Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)

Emitent

Emitent ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 23.06.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Akcje serii A,B i E

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcje serii A, B, C, D, E Prawa do Akcji serii E

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 23.06.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze http://onde.pl/oferta-publiczna-akcji/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Trigon Dom Maklerski SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)

Emitent

Emitent Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 18.06.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Akcje serii
A, B, C

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcje serii
A, B, C

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 21.06.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.shoper.pl/relacjeinwestorskie/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Biuro Maklerskie mBanku oraz Biuro Maklerskie PKO BP

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent BEST SA z siedzibą w Gdyni

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 17.06.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Obligacje emitowane w ramach programu

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacje emitowane w ramach programu

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 22.06.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze http://www.best.com.pl/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)

Emitent

Emitent Dekpol SA z siedzibą w Pinczynie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 21.04.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Obligacje emitowane
w ramach
I Programu Emisji
Obligacji

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacje emitowane
w ramach
I Programu Emisji
Obligacji

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 28.04.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://dekpol.pl/dla-obligatariuszy/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Michael / Ström Dom Maklerski SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 5 (plik PDF)

Emitent

Emitent Vercom SA z siedzibą w Poznaniu

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 12.04.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Akcje serii A i D

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcje serii
A, B, D,
prawa do akcji serii D

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 12.04.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://vercom.pl/ipo/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Pekao Investment Banking SA z siedzibą w Warszawie, mBank SA z siedzibą w Warszawie, Bank Polska Kasa Opieki SA – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie,
Haitong Bank SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Captor Therapeutics SA z siedzibą we Wrocławiu

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 22.03.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Akcje serii B i G

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcje serii B, C, D, F,
G, H, I i J oraz prawa
do akcji serii G

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 22.03.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze http://www.captortherapeutics.pl/pierwszaoferta http://www.trigon.pl/o-firmie/aktualnosci http://www.bm.pkobp.pl/o-nas/aktualnosci/captor-therapeutics-sa-prospektemisyjny/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Trigon Dom Maklerski SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)

Emitent

Emitent Creepy Jar SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 17.03.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna nd

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcje serii A,
B i C

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 19.03.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze http://www.ir.creepyjar.com/index.php/prospekt/

https://www.navigatorcapital.pl/dokumenty/warunki-dostepu-creepy-jar-sa/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Navigator SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Brand 24 SA z siedzibą we Wrocławiu

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 17.03.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna nd

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcje serii A,B,C,D,E,F,G,H.I i J f

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 18.03.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://brand24.pl/relacje/prospekt/ http://www.bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)

Emitent

Emitent MCI Capital ASI SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 11.03.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Program emisji obligacji

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Program emisji obligacji

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 06.10.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://mci.pl/obligacje/obligacje-mci-capital-s-a-2

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)

Emitent

Emitent Pekao Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 12.02.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Program emisji publicznych i hipotecznych listów zastawnych

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Program emisji publicznych i hipotecznych listów zastawnych

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 15.02.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze http://www.pekaobh.pl/emisje-listow-zastawnych/Prospekty/Prospekt-2021.html http://www.pekaobh.pl/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 5 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 6 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 7 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 8 (plik PDF)

Emitent

Emitent Huuuge, Inc. z siedzibą w Dover, Delaware, USA

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 26.01.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Akcje

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcje

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 27.01.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze http://www.huuugegames.com/ http://www.ipopemasecurities.pl/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna IPOPEMA Securities SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)

Emitent

Emitent PragmaGO SA z siedzibą w Katowicach

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 15.01.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Obligacje emitowane
w ramach
II Programu Emisji
Obligacji

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacje emitowane
w ramach
II Programu Emisji
Obligacji

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 20.01.2021

Format prospektu

Format prospektu Prospekt podstawowy
jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze http://inwestor.pragmago.pl/obligacje-pf/2-publiczny-program-emisji-obligacji/

http://www.bdm.pl/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski BDM SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 5 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 6 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 7 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 8 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 9 (plik PDF)