Informacje o zatwierdzeniu prospektu funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub suplementu do prospektu w latach 2021-2023

data aktualizacji

Komisja zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne. Zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.

W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.

Emitent

Emitent Beta ETF WIG20lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 03.07.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 05.07.2023

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.agiofunds.pl
www.bossa.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Beta ETF WIG20short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 03.07.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 05.07.2023

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.agiofunds.pl
www.bossa.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 19.06.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 22.06.2023

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://noblefunds.pl/fiz-publiczne
https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/emisje-certyfikatow/prospekty-emisyjne-2

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Noble Securities Dom Maklerski SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)

Emitent

Emitent Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 16.06.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 20.06.2023

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.agiofunds.pl
www.bossa.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Beta ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 08.03.2023

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 10.03.2023

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.agiofunds.pl
www.bossa.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Eques Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 06.12.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty inwestycyjne serii P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty inwestycyjne serii P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 07.12.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://www.eitfi.pl/fundusz/eamfiz/prospekt2

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna NWAI Dom Maklerski S.A.

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)

Emitent

Emitent Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 10.11.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 15.11.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.agiofunds.pl
www.bossa.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 10.11.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 15.11.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.agiofunds.pl
www.bossa.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Beta ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 12.10.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 14.10.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.agiofunds.pl
www.bossa.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 10.10.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 12.10.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.agiofunds.pl
www.bossa.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Beta ETF sWIG80TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 10.10.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 12.10.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.agiofunds.pl
www.bossa.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 24.08.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty inwestycyjne serii 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031 i 032

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty inwestycyjne serii 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031 i 032

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 06.09.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://ipopematfi.pl/fundusz/ipopema-ekologii-i-innowacji-fundusz-inwestycyjny-zamkniety

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna IPOPEMA Securities SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)

Emitent

Emitent Eques Aktywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 24.08.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty inestycyjne serii BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty inestycyjne serii BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 26.08.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.eitfi.pl/fundusz/eaifiz/prospekt2

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna NWAI Dom Maklerski SA

Treść decyzji

Treść decyzji
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)

Emitent

Emitent Eques Akcji Sektora Prywatnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 19.08.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty inwestycyjne serii AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty inwestycyjne serii AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 24.08.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.eitfi.pl/fundusz/easpfiz/prospekt2

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna NWAI Dom Maklerski SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 (plik PDF)

Emitent

Emitent Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 15.07.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty Inwestycyjne serii W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty Inwestycyjne serii W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 18.07.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.ipopematfi.pl/fundusz/ipopema-benefit-3-fundusz-inwestycyjny-zamkniety-aktywow-niepublicznych
www.ipopemasecurities.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna IPOPEMA Securities S.A.

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 5 (plik PDF)

Emitent

Emitent Beta ETF WIG20lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 05.07.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 7.07.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.agiofunds.pl
www.bossa.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Beta ETF WIG20short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 05.07.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 7.07.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.agiofunds.pl
www.bossa.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 20.06.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 23.06.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.agiofunds.pl
www.bossa.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 10.06.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 14.06.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://noblefunds.pl/fiz-publiczne
https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/emisje-certyfikatow/prospekty-emisyjne-2

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Noble Securities Dom Maklerski SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 5 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 6 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 7 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 8 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 9 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 10 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 11 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 12 (plik PDF)

Emitent

Emitent IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 29.04.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018 i 019

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018 i 019

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 05.05.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://ipopematfi.pl/fundusz/ipopema-medycyny-i-innowacji-fundusz-inwestycyjny-zamkniety

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna IPOPEMA Securities SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)

Emitent

Emitent BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 10.03.2022

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 11.03.2022

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.agiofunds.pl
www.bossa.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent BETA ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 15.11.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 24.11.2021

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze Dodatkowo informuję, że na podstawie ostatniego akapitu art. 20 ust. 4 Rozporządzenia 2017/1129 bieg terminu na wydanie decyzji, o której mowa w art. 20 ust. 2 albo art. 20 ust. 5 Rozporządzenia 2017/1129, ma zastosowanie od dnia dostarczenia wszystkich wymaganych informacji.

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 15.11.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 18.11.2021

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.agiofunds.pl
www.bossa.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Eques Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 03.11.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii D, I, J, K, L, O, P, Z, AC, AD, AE, AF, AG, AJ, AL, AM, AO, AP, AQ, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10.

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 5.11.2021

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.eitfi.pl
www.nwai.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna NWAI Dom Maklerski SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)

Emitent

Emitent Beta ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 15.10.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 20.10.2021

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.agiofunds.pl
www.bossa.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Beta ETF sWIG80TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 12.10.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii
A i B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii
A i B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 13.10.2021

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.agiofunds.pl
www.bossa.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 12.10.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii
A i B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii
A i B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 13.10.2021

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.agiofunds.pl
www.bossa.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)

Emitent

Emitent Ipopema Global Profit
Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Ipopema Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 30.09.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty inwestycyjne serii K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty inwestycyjne serii K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 06.10.2021

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://ipopematfi.pl/fundusz/ipopema-global-profit-absolute-return-plus-fundusz-inwestycyjny-zamkniety https://ipopemasecurities.pl/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna IPOPEMA Securities SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)

Emitent

Emitent PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Legato

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 14.07.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 16.07.2021

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.pzu.pl
www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Bank Polska Kasa Opieki SA – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 (plik PDF)

Emitent

Emitent Beta ETF WIG20lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 07.07.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 09.07.2021

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.agiofunds.pl
www.bossa.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Beta ETF WIG20short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 07.07.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 09.07.2021

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.agiofunds.pl
www.bossa.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Eques Akcji Sektora Prywatnego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 29.06.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty inwestycyjne serii U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty inwestycyjne serii A, C, D, J, K, L, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 30.06.2021

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.eitfi.pl
www.nwai.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna NWAI Dom Maklerski SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)

Emitent

Emitent Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 23.06.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 25.06.2021

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.agiofunds.pl
www.bossa.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent Eques Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 11.06.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii
BC, BD, BE, BF, BG,
BH, BI, BJ, BK, BL

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii A,
O, R, T, U, W, AL, AR,
AS, AT, AV, AX, BA,
BB, BC, BD, BE, BF,
BG, BH, BI, BJ, BK, BL

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 14.06.2021

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.eitfi.pl
www.nwai.pl

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna NWAI Dom Maklerski SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2

Emitent

Emitent Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 12.04.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii
2104, 2105, 2106,
2107, 2108, 2109,
2110, 2111, 2112
ORAZ 2201

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii B,
C, D, E, F, G, H, I, J, K,
L, M, N, O, P,
S, T, W, X, Y, Z, 1912,
2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009,
2010,
2011, 2104, 2105,
2106, 2107, 2108,
2109, 2110, 2111,
2112 ORAZ 2201

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 26.04.2021

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze http://www.mmprimetfi.pl/

http://www.michaelstrom.pl/

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Michael / Ström Dom Maklerski SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 5 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 6 (plik PDF)

Emitent

Emitent Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 19.03.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 i 18

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii 1,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 i 18

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 26.03.2021

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://noblefunds. pl/fiz-publiczne

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Noble Securities Dom Maklerski SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 5 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 6 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 7 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 8 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 9 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 10 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 11 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 12 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 13 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 14 (plik PDF)

Emitent

Emitent Beta ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 12.03.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne serii
A i B

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne serii
A i B

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 15.03.2021

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze https://agiofunds.pl/dokumenty/beta-etf-wig20tr/?confirm=84309438)

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)

Emitent

Emitent PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie

Data zatwierdzenia prospektu

Data zatwierdzenia prospektu 27.01.2021

Oferta publiczna

Oferta publiczna Certyfikaty
inwestycyjne
serii AŁ, AM, AN, AO,
AP, AR, AS, AT, AU

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Certyfikaty
inwestycyjne
serii AŁ, AM, AN, AO,
AP, AR, AS, AT, AU

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Sposób udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości forma elektroniczna

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości

Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości 29.01.2021

Format prospektu

Format prospektu prospekt jednoczęściowy

Hiperłącze

Hiperłącze www.pzu.pl/pzu-fiz-akord

www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie

Firma inwestycyjna

Firma inwestycyjna Bank Polska Kasa Opieki SA – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie

Treść decyzji

Treść decyzji decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 5 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 6 (plik PDF)