Rejestr Zobowiązań Emitentów jako cenne źródło informacji - Komisja Nadzoru Finansowego

Podcast UKNF

Rejestr Zobowiązań Emitentów jako cenne źródło informacji

W tym odcinku wyjaśniamy zagadnienia dotyczące inwestowania w obligacje korporacyjne, a także dlaczego warto sprawdzać informacje o wcześniej przeprowadzonych przez spółkę emisjach obligacji w Rejestrze Zobowiązań Emitentów (RZE). Ewa Kizner z Departamentu Spółek Publicznych UKNF wyjaśnia także, jakie informacje emitenci powinni raportować, wskazuje na ryzyka związane z brakiem ich przekazywania do RZE. W tym odcinku zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego przewodnika po RZE dla zainteresowanych emisjami obligacji, przygotowanego przez UKNF.

Z tego odcinka dowiesz się:

  • 01:00 – czy inwestowanie w obligacje korporacyjne jest ryzykowne
  • 04:10 – dlaczego spółki finansują się przez emisję obligacji korporacyjnych 
  • 05:01 – czy z inwestowaniem w obligacje korporacyjne zawsze związane jest ryzyko braku wypłaty lub nieterminowej wypłaty świadczeń 
  • 06:30 – gdzie inwestor powinien szukać informacji o sytuacji finansowej spółki, której obligacje korporacyjne rozważa kupić 
  • 07:36 – czym jest Rejestr Zobowiązań Emitentów (RZE) i dlaczego warto z niego skorzystać przed zakupem obligacji korporacyjnych  
  • 11:22 – co może oznaczać, gdy emitent obligacji korporacyjnych nie przekazuje informacji do RZE 
  • 12:04 – jak za pośrednictwem RZE sprawdzić czy emitent obligacji korporacyjnych realizuje świadczenia z wcześniej przeprowadzonych emisji obligacji 
  • 13:29 – co grozi emitentowi obligacji korporacyjnych za niedopełnienie obowiązków w przekazywaniu do RZE informacji o przeprowadzonych emisjach obligacji 
  • 14:12 – dlaczego warto przeczytać „Przewodnik po RZE dla zainteresowanych emisjami obligacji” i jak korzystać z RZE
  • 15:18 – dlaczego inwestor nie powinien podejmować decyzji inwestycyjnej wyłącznie w oparciu o analizę danych w RZE 

Uwaga!
Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej publikacji „Przewodnik po Rejestrze Zobowiązań Emitentów dla zainteresowanych emisjami obligacji”, która zawiera praktyczne wskazówki, jak korzystać z RZE. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zweryfikuj informacje w Rejestrze Zobowiązań Emitentów
 

Nota prawna

Podcast „Finanse pod nadzorem” Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego nagrywany jest w celach edukacyjnych w ramach projektu CEDUR. Informacje w nim zawarte nie stanowią porady prawnej lub inwestycyjnej. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez odbiorców podcastu w sprawach ich dotyczących lub za decyzje inwestycyjne podejmowane na rynku finansowym, w oparciu o informacje przekazane w którymkolwiek z odcinków podcastów.

Decyzje podejmowane przez odbiorców podcastu w sprawach ich dotyczących lub decyzje inwestycyjne podjęte na rynku finansowym powinny być każdorazowo przeanalizowane w ramach konkretnego stanu faktycznego, który w zależności od okoliczności, podmiotu, który decyzje podejmuje, potrzeb, założonych celów oraz posiadanych środków będzie uzasadniał zastosowanie adekwatnych działań, w tym przyjęcie konkretnego ryzyka, w celu osiągnięcia oczekiwanych skutków, które decyzja ma wywołać.

Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego lub osoby występujące w ich imieniu nie są odpowiedzialne za prywatne poglądy i opinie wyrażone w poszczególnych odcinkach podcastu przez autorów oraz osoby w nich występujące. Prywatne poglądy i opinie wyrażone w poszczególnych odcinkach podcastu są prywatnymi poglądami i opiniami autorów oraz osób w nich występujących i nie muszą pokrywać się z działaniami oraz stanowiskami Komisji Nadzoru Finansowego lub Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.