Ryzyko stopy procentowej zobowiązań kredytowych - Komisja Nadzoru Finansowego

Podcast UKNF

Ryzyko stopy procentowej zobowiązań kredytowych

W tym odcinku Anna Kuligowska - Kierownik w Departamencie Rozwoju Regulacji i Kamil Liberadzki - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regulacji w UKNF, podkreślają wagę świadomości ryzyka stopy procentowej związanego z należnościami i zobowiązaniami finansowymi, w szczególności w przypadku zobowiązań kredytowych. Wyjaśniają m.in. jaka jest różnica pomiędzy oprocentowaniem zmiennym, stałym i okresowo stałym (podział zgodny z Rekomendacją S z 2019 r.) charakteryzującymi się różnym poziomem ryzyka stopy procentowej. 

Z tego odcinka dowiesz się:

  •  1:03 –  Dlaczego UKNF ostrzega przed ryzykiem stopy procentowej?
  •  5:12 – Co to jest stopa procentowa?
  •  7:07 – O czym bank powinien Cię poinformować przed zawarciem umowy kredytowej?
  • 10:22 – Na co zwrócić uwagę analizując umowę kredytową?
  • 14:36 – Ryzyka, o których musisz wiedzieć zaciągając kredyt.
  • 16:28 – Czy klient powinien podpisać w banku oświadczenie, że jest świadomy ponoszenia ryzyka stopy procentowej?
  • 23:23 – Kto może skorzystać ze stałego oprocentowania kredytu hipotecznego?
  • 24:18 – Zmiana oprocentowania kredytu hipotecznego ze stałego na zmienne.
  • 35:08 – Samodzielne wyliczenie raty kredytu.
  • 38:26 – Podsumowanie.

*Odcinek podcastu został nagrany przed podniesieniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej na posiedzeniu
6 października 2021 r.

Uwaga! Kampania

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami z kampanii społecznej Ryzyko stopy procentowej, którą prowadzi Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Polecamy również bezpłatną publikację, dostępną na stronie internetowej KNF – Ryzyko stopy procentowej, której autorką jest Anna Kuligowska.


Posłuchaj wSpotify, Google PodcastsSpreaker oraz w Apple Podcasts.

Nota prawna

Podcast „Finanse pod nadzorem” Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego nagrywany jest w celach edukacyjnych w ramach projektu CEDUR. Informacje w nim zawarte nie stanowią porady prawnej lub inwestycyjnej. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez odbiorców podcastu w sprawach ich dotyczących lub za decyzje inwestycyjne podejmowane na rynku finansowym, w oparciu o informacje przekazane w którymkolwiek z odcinków podcastów.

Decyzje podejmowane przez odbiorców podcastu w sprawach ich dotyczących lub decyzje inwestycyjne podjęte na rynku finansowym powinny być każdorazowo przeanalizowane w ramach konkretnego stanu faktycznego, który w zależności od okoliczności, podmiotu, który decyzje podejmuje, potrzeb, założonych celów oraz posiadanych środków będzie uzasadniał zastosowanie adekwatnych działań, w tym przyjęcie konkretnego ryzyka, w celu osiągnięcia oczekiwanych skutków, które decyzja ma wywołać.

Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego lub osoby występujące w ich imieniu nie są odpowiedzialne za prywatne poglądy i opinie wyrażone w poszczególnych odcinkach podcastu przez autorów oraz osoby w nich występujące. Prywatne poglądy i opinie wyrażone w poszczególnych odcinkach podcastu są prywatnymi poglądami i opiniami autorów oraz osób w nich występujących i nie muszą pokrywać się z działaniami oraz stanowiskami Komisji Nadzoru Finansowego lub Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.