Lista ostrzeżeń publicznych KNF - Komisja Nadzoru Finansowego

Podcast UKNF

Lista ostrzeżeń publicznych KNF

Celem tego odcinka jest wyjaśnienie, czym jest Lista ostrzeżeń publicznych KNF (Lista ostrzeżeń), na jakiej zasadzie dokonywany jest wpis podmiotu na Listę, a także czy możliwe jest jego usunięcie. 

Anna Czerkawska-Soból - radca prawny w Departamencie Postępowań i Jacek Barszczewski - Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej UKNF, wyjaśniają dlaczego warto weryfikować podmioty przed powierzeniem im swoich oszczędności i jak tego dokonać.

Z tego docinka dowiesz się:

  • 00:57 – jakiego rodzaju podmioty mogą zostać wpisane na Listę ostrzeżeń  
  • 05:53 – na jakiej podstawie podmiot wpisywany jest na Listę ostrzeżeń
  • 07:34 – czy podmiot może zostać usunięty z Listy ostrzeżeń i w jakich przypadkach jest to możliwe
  • 11:00 – czy UKNF współpracuje z organami nadzoru w innych państwach w zakresie Listy ostrzeżeń
  • 12:27 – dlaczego warto sprawdzać Listę ostrzeżeń 
  • 14:20 – czy do Urzędu KNF można zgłosić firmę, co do działalności której mamy wątpliwości i w jaki sposób to zrobić
  • 17:25 – gdzie dostępna jest Lista ostrzeżeń
Uwaga!

Zachęcamy do zapisania się na newsletter Urzędu KNF, by otrzymywać informacje o nowych podmiotach wpisanych na Listę ostrzeżeń publicznych KNF oraz m.in. informacje nt. rynku finansowego, stanowisk UKNF i KNF czy komunikatów, a także do śledzenia profili Urzędu KNF w mediach społecznościowych.

Informacje o podmiotach, wobec których istnieje podejrzenie, że prowadzą działalność bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia, mogą być kierowane do KNF na adres: ostrzezenia@knf.gov.pl.

Posłuchaj w Spotify, Spreaker, Google Podcasts oraz Apple Podcasts.

Nota prawna

Podcast „Finanse pod nadzorem” Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego nagrywany jest w celach edukacyjnych w ramach projektu CEDUR. Informacje w nim zawarte nie stanowią porady prawnej lub inwestycyjnej. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez odbiorców podcastu w sprawach ich dotyczących lub za decyzje inwestycyjne podejmowane na rynku finansowym, w oparciu o informacje przekazane w którymkolwiek z odcinków podcastów.

Decyzje podejmowane przez odbiorców podcastu w sprawach ich dotyczących lub decyzje inwestycyjne podjęte na rynku finansowym powinny być każdorazowo przeanalizowane w ramach konkretnego stanu faktycznego, który w zależności od okoliczności, podmiotu, który decyzje podejmuje, potrzeb, założonych celów oraz posiadanych środków będzie uzasadniał zastosowanie adekwatnych działań, w tym przyjęcie konkretnego ryzyka, w celu osiągnięcia oczekiwanych skutków, które decyzja ma wywołać.

Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego lub osoby występujące w ich imieniu nie są odpowiedzialne za prywatne poglądy i opinie wyrażone w poszczególnych odcinkach podcastu przez autorów oraz osoby w nich występujące. Prywatne poglądy i opinie wyrażone w poszczególnych odcinkach podcastu są prywatnymi poglądami i opiniami autorów oraz osób w nich występujących i nie muszą pokrywać się z działaniami oraz stanowiskami Komisji Nadzoru Finansowego lub Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.