Cyberbezpieczeństwo – jak działają przestępcy? - Komisja Nadzoru Finansowego

Podcast UKNF

Cyberbezpieczeństwo – jak działają przestępcy?

W tym odcinku Paweł Piekutowski – Kierownik w Departamencie Cyberbezpieczeństwa i Krzysztof Zieliński – Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w UKNF, wyjaśniają sposoby działania cyberprzestępców. Szczególnie zwracają uwagę m.in. na podszywanie się pod przedstawicieli instytucji publicznych, firmy kurierskie, a także na oszustów działających na popularnych portalach sprzedażowych i w mediach społecznościowych. 

Z tego odcinka dowiesz się:

 • 01:12 – Jakie są najczęstsze oszustwa, a także metody i techniki cyberprzestępców
 • 06:12 – Jak przestępcy wykorzystują okres wzmożonych zakupów, pandemię i inne sytuacje do wyłudzania środków finansowych czy danych
 • 13:49 – Jak przestępcy wykorzystują media społecznościowe
 • 16:18 – Jakie dane i informacje powinniśmy chronić w Internecie
 • 17:53 – Dlaczego nie należy podawać danych do logowania do bankowości
 • 21:04 – Jak oszuści podszywają się pod pracowników firm kurierskich
 • 23:38 – Jak przestępcy wyłudzają i wykorzystują dane, a także proszą o drobne pożyczki w mediach społecznościowych
 • 27:49 – Czy powinniśmy instalować oprogramowanie do zdalnej obsługi komputera
 • 31:35 – Czy oszust może podszyć się pod dowolny numer telefonu
 • 32:48 – Dlaczego powinniśmy uważać na promocje i inwestycje oferujące „duże zyski bez ryzyka”
 • 36:39 – Jak nie dać się okraść w Internecie

Uwaga!

Zachęcamy również do śledzenia ostrzeżeń publikowanych w mediach społecznościowych Urzędu KNF i Zespołu CSIRT KNF:

 
Posłuchaj w SpotifySpreakerGoogle Podcasts oraz w Apple Podcasts.

Nota prawna

Podcast „Finanse pod nadzorem” Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego nagrywany jest w celach edukacyjnych w ramach projektu CEDUR. Informacje w nim zawarte nie stanowią porady prawnej lub inwestycyjnej. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez odbiorców podcastu w sprawach ich dotyczących lub za decyzje inwestycyjne podejmowane na rynku finansowym, w oparciu o informacje przekazane w którymkolwiek z odcinków podcastów.

Decyzje podejmowane przez odbiorców podcastu w sprawach ich dotyczących lub decyzje inwestycyjne podjęte na rynku finansowym powinny być każdorazowo przeanalizowane w ramach konkretnego stanu faktycznego, który w zależności od okoliczności, podmiotu, który decyzje podejmuje, potrzeb, założonych celów oraz posiadanych środków będzie uzasadniał zastosowanie adekwatnych działań, w tym przyjęcie konkretnego ryzyka, w celu osiągnięcia oczekiwanych skutków, które decyzja ma wywołać.

Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego lub osoby występujące w ich imieniu nie są odpowiedzialne za prywatne poglądy i opinie wyrażone w poszczególnych odcinkach podcastu przez autorów oraz osoby w nich występujące. Prywatne poglądy i opinie wyrażone w poszczególnych odcinkach podcastu są prywatnymi poglądami i opiniami autorów oraz osób w nich występujących i nie muszą pokrywać się z działaniami oraz stanowiskami Komisji Nadzoru Finansowego lub Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.