Jak prawidłowo przygotować prospekt - Komisja Nadzoru Finansowego

Podcast UKNF

Jak prawidłowo przygotować prospekt

W tym odcinku eksperci poruszają temat pozyskiwania przez przedsiębiorstwa finansowania w sposób publiczny i związanych z tym wymogów/obowiązków, a także zachęcają do skorzystania z kompendium, jakim jest bezpłatna publikacja „Przewodnik prospektowy” opracowana przez UKNF. 

Anna Chodyka i Tomasz Zwoliński z Departamentu Spółek Publicznych UKNF wyjaśniają także, czy sporządzenie prospektu zawsze jest wymagane, czy można go przygotować samodzielnie oraz jakie błędy są najczęściej popełniane przy przygotowywaniu prospektów.

Z tego docinka dowiesz się:

  • 02:18 – czy zakres informacji wymaganych w prospekcie jest uregulowany prawnie
  • 02:57 – jaka jest rola KNF przy ofercie publicznej akcji czy obligacji 
  • 03:46 – czy można przygotować prospekt samodzielnie czy lepiej korzystać z pomocy doradców
  • 04:49 – jak dokonać wyboru doradcy, który pomoże przygotować prospekt
  • 05:34 – dlaczego warto przeczytać „Przewodnik prospektowy” przygotowany przez UKNF i jaki jest jego cel
  • 08:36 – czy sporządzenie prospektu zawsze jest wymagane
  • 11:11 – jakie są najczęściej popełniane błędy formalne przy sporządzaniu prospektu
  • 11:54 – która część prospektu przysparza najwięcej trudności w przygotowaniu
  • 12:52 – jaka jest funkcja protokołu zmian dokonanych w prospekcie
  • 13:31 – jaką rolę pełni KNF przy zatwierdzaniu prospektu

Uwaga!

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej publikacji „Przewodnik prospektowy”, która jest kompendium wiedzy dla osób przygotowujących prospekty. Na stronie internetowej KNF dostępne jest także Q&A dot. ofert publicznych i prospektów

Rozporządzenia wymienione w odcinku:

Nota prawna

Podcast „Finanse pod nadzorem” Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego nagrywany jest w celach edukacyjnych w ramach projektu CEDUR. Informacje w nim zawarte nie stanowią porady prawnej lub inwestycyjnej. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez odbiorców podcastu w sprawach ich dotyczących lub za decyzje inwestycyjne podejmowane na rynku finansowym, w oparciu o informacje przekazane w którymkolwiek z odcinków podcastów.

Decyzje podejmowane przez odbiorców podcastu w sprawach ich dotyczących lub decyzje inwestycyjne podjęte na rynku finansowym powinny być każdorazowo przeanalizowane w ramach konkretnego stanu faktycznego, który w zależności od okoliczności, podmiotu, który decyzje podejmuje, potrzeb, założonych celów oraz posiadanych środków będzie uzasadniał zastosowanie adekwatnych działań, w tym przyjęcie konkretnego ryzyka, w celu osiągnięcia oczekiwanych skutków, które decyzja ma wywołać.

Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego lub osoby występujące w ich imieniu nie są odpowiedzialne za prywatne poglądy i opinie wyrażone w poszczególnych odcinkach podcastu przez autorów oraz osoby w nich występujące. Prywatne poglądy i opinie wyrażone w poszczególnych odcinkach podcastu są prywatnymi poglądami i opiniami autorów oraz osób w nich występujących i nie muszą pokrywać się z działaniami oraz stanowiskami Komisji Nadzoru Finansowego lub Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.