Platformy inwestycyjne – co musisz wiedzieć zanim zainwestujesz? - Komisja Nadzoru Finansowego

Podcast UKNF

Platformy inwestycyjne – co musisz wiedzieć zanim zainwestujesz?

W tym odcinku Katarzyna Tomczyk oraz Krzysztof Olszówka – przedstawiciele Departamentu Postępowań w UKNF, wyjaśniają, czym są platformy inwestycyjne i co zrobić, by nie dać się oszukać. 

Celem tego odcinka jest przestrzeganie przed działaniem oszustów nakłaniających do inwestowania poprzez platformy inwestycyjne, dlatego też eksperci posługują się określeniem, że platformy inwestycyjne to strony internetowe, na których proponowane są usługi zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy podkreślić, że eksperci mówiąc o platformach inwestycyjnych wskazują na podmioty działające nielegalnie. 

Z tego odcinka dowiesz się:

 • 00:52 – Co nazywamy platformami inwestycyjnymi? 
 • 05:21 – Czy KNF nadzoruje platformy inwestycyjne?
 • 05:38 – Jak odróżnić legalnie działającą platformę od nielegalnie działającej?
 • 06:31 – Czy inwestycje na platformach inwestycyjnych są bezpieczne? 
 • 09:35 – Czy wpłata początkowa jest wymagana?
 • 10:53 – Jak działają przestępcy?
 • 13:49 – Czy pracownik platformy może prosić o zdalny dostęp do Twojego komputera?
 • 16:18 – Jak sprawdzić, czy platforma działa legalnie?
 • 20:52 – Na co zwrócić uwagę w rozmowie z przedstawicielem platformy, by nie dać się oszukać?
 • 24:06 – Czy zawsze wymagana jest umowa?
 • 26:19 – Do kogo może zgłosić się osoba poszkodowana?
Uwaga!
 
Posłuchaj w Spotify, Google PodcastsSpreaker oraz w Apple Podcasts

Nota prawna

Podcast „Finanse pod nadzorem” Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego nagrywany jest w celach edukacyjnych w ramach projektu CEDUR. Informacje w nim zawarte nie stanowią porady prawnej lub inwestycyjnej. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez odbiorców podcastu w sprawach ich dotyczących lub za decyzje inwestycyjne podejmowane na rynku finansowym, w oparciu o informacje przekazane w którymkolwiek z odcinków podcastów.

Decyzje podejmowane przez odbiorców podcastu w sprawach ich dotyczących lub decyzje inwestycyjne podjęte na rynku finansowym powinny być każdorazowo przeanalizowane w ramach konkretnego stanu faktycznego, który w zależności od okoliczności, podmiotu, który decyzje podejmuje, potrzeb, założonych celów oraz posiadanych środków będzie uzasadniał zastosowanie adekwatnych działań, w tym przyjęcie konkretnego ryzyka, w celu osiągnięcia oczekiwanych skutków, które decyzja ma wywołać.

Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego lub osoby występujące w ich imieniu nie są odpowiedzialne za prywatne poglądy i opinie wyrażone w poszczególnych odcinkach podcastu przez autorów oraz osoby w nich występujące. Prywatne poglądy i opinie wyrażone w poszczególnych odcinkach podcastu są prywatnymi poglądami i opiniami autorów oraz osób w nich występujących i nie muszą pokrywać się z działaniami oraz stanowiskami Komisji Nadzoru Finansowego lub Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.