Jak przestępcy podszywają się pod KNF i UKNF? - Komisja Nadzoru Finansowego

Podcast UKNF

Jak przestępcy podszywają się pod KNF i UKNF?

Czy wiesz, że Urząd KNF nigdy nie pośredniczy w transakcjach pomiędzy klientem a instytucją finansową? Czy wiesz, jak chronić swoje dane, które starają się pozyskać cyberprzestępcy? 

O tym, jak nie dać się oszukać i jak rozpoznać oszusta wyjaśnia Michał Stępiński – ekspert w Pionie Zarządzania i Organizacji, odpowiedzialny za kwestie bezpieczeństwa w UKNF.

Z tego odcinka dowiesz się także:

  • 00:49 – dlaczego UKNF prowadzi kampanię „Uwaga! Cyberoszust” 
  • 02:22 – jakie dane cyberoszuści mogą pozyskać powołując się na KNF
  • 03:04 – jakie metody stosują cyberoszuści i jak nie dać się oszukać
  • 05:42 – czy może do nas zadzwonić  pracownik Urzędu KNF
  • 06:34 – jak oszuści powołują się na KNF i UKNF 
  • 13:40 – jak przestępca uzyskuje dostęp do naszego komputera i konta bankowego i jakie mogą być tego skutki
  • 17:23 – gdzie może zgłosić się osoba, która została oszukana
  • 20:19 – o czym warto pamiętać, by nie paść ofiarą cyberoszustów?

Uwaga!

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i materiałami z kampanii „Uwaga! Cyberoszust”, która powstała we współpracy z Komendą Główną Policji i Zespołem CSIRT KNF, z którym został nagrany odcinek podcastu UKNF – „Cyberbezpieczeństwo – jak działają przestępcy?”.


Posłuchaj w SpotifySpreakerGoogle Podcasts oraz Apple Podcasts.

Nota prawna

Podcast „Finanse pod nadzorem” Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego nagrywany jest w celach edukacyjnych w ramach projektu CEDUR. Informacje w nim zawarte nie stanowią porady prawnej lub inwestycyjnej. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez odbiorców podcastu w sprawach ich dotyczących lub za decyzje inwestycyjne podejmowane na rynku finansowym, w oparciu o informacje przekazane w którymkolwiek z odcinków podcastów.

Decyzje podejmowane przez odbiorców podcastu w sprawach ich dotyczących lub decyzje inwestycyjne podjęte na rynku finansowym powinny być każdorazowo przeanalizowane w ramach konkretnego stanu faktycznego, który w zależności od okoliczności, podmiotu, który decyzje podejmuje, potrzeb, założonych celów oraz posiadanych środków będzie uzasadniał zastosowanie adekwatnych działań, w tym przyjęcie konkretnego ryzyka, w celu osiągnięcia oczekiwanych skutków, które decyzja ma wywołać.

Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego lub osoby występujące w ich imieniu nie są odpowiedzialne za prywatne poglądy i opinie wyrażone w poszczególnych odcinkach podcastu przez autorów oraz osoby w nich występujące. Prywatne poglądy i opinie wyrażone w poszczególnych odcinkach podcastu są prywatnymi poglądami i opiniami autorów oraz osób w nich występujących i nie muszą pokrywać się z działaniami oraz stanowiskami Komisji Nadzoru Finansowego lub Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.