Co sprawdzać przed nawiązaniem współpracy z FinTech-em ?

data aktualizacji

System Rezerwy Federalnej (Federal Reserve System) Stanów Zjednoczonych opublikował wytyczne dotyczące obszarów do przeprowadzenia analizy w kontaktach z podmiotami FinTech. 

Dokument omawia sześć kluczowych obszarów do analizy oraz odnosi się do przykładowych sytuacji. Oprócz doświadczenia i kwalifikacji, wymienia się m.in. ocenę sytuacji prawnej oraz zgodności z regulacjami. Celem ochrony interesu banku, niezbędne jest zbadanie otoczenia prawnego - legalności działalności podmiotu, jak też rozważenie włączenia do umowy obowiązku zgodności z odpowiednimi wymogami prawnymi i regulacyjnymi czy możliwości dostępu do dokumentacji lub przeglądu FinTech-u. 

Kluczowymi czynnikami które należy przeanalizować pozostają sytuacja finansowa oraz procesy zarządzanie ryzykiem. Ocena bezpieczeństwa informacji uwzględnia zdolność firmy do prowadzenia działalności w sposób bezpieczny, testowania oraz szkolenia zarówno pracowników, jak i podwykonawców, praktyki związane z prywatnością i bezpieczeństwem informacji. Wytyczne omawiają również problematykę odporności operacyjnej w tym planowanie ciągłości działania i reagowanie na incydenty czy też korzystanie z podwykonawców.

Pełna treść wytycznych dostępna jest pod adresem: https://www.federalreserve.gov/publications/conducting-due-diligence-on-financial-technology-firms.htm