Piaskownica regulacyjna KNF

 PL_PiaskownicaRegulacyjnaKNF_sandbox_shutterstock_30504103_1920_q80

UKNF dąży do stworzenia narzędzia prawnego do testowania nowych rozwiązań fintech zgodnie z przepisami prawa - piaskownicy regulacyjnej. Projekt piaskownicy regulacyjnej rozpoczęty przez UKNF w 2018 r., w ramach definiowania nowego podejścia organu nadzoru do tematyki innowacji finansowych (fintech) będzie polegał na jej przemodelowaniu.
Projektowanie piaskownicy regulacyjnej odbywać się będzie z wykorzystaniem środków unijnych:

Październik 2018 r. UKNF wspólnie z Ministerstwem Finansów w październiku 2018 r. wystąpił do Komisji Europejskiej o środki unijne na realizacje projektu z Ministerstwem Finansów w ramach trzeciej rundy Programu Wspierania Reform Strukturalnych (PWRS) Structural Reform Support Programme 2017-2020 Regulation (EU) 2017/825 (SRSP Regulation), koordynowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a który finansuje Komisja Europejska (KE).
Projekt w części dotyczącej UKNF obejmuje wsparcie budowy piaskownicy regulacyjnej przy wykorzystaniu ekspertów biznesowych, prawnych i technologicznych zakontraktowanych przez zewnętrznego wykonawcę tj. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) odpowiedzialnego za nadzór nad projektem.

Marzec 2019 r. UKNF razem z Ministerstwem Finansów w dniu 1 marca 2019 r., otrzymał potwierdzenie wsparcia projektu „Feasibility study on innovative technological solutions in the Polish financial market and identification of any legal, regulatory and supervisory impediments to its use, especially regarding DLT and RegTech (#FinTech) & sandbox”.

Lipiec 2019 r. W dniu 4 lipca 2019 r. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - instytucja implementująca środki Komisji Europejskiej w ramach PWRS - zakończył nabór ofert konsorcjów dla realizacji projektu piaskownicy regulacyjnej w ramach PWRS.

Rozpoczęcie pierwszych działań w ramach projektu planowane jest na początek IV kwartału 2019 r.