Piaskownica Wirtualna - Komisja Nadzoru Finansowego

Rozwój FinTech

Piaskownica Wirtualna

VirtualSandboxKNF_1

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) podejmuje szereg działań wspierających rozwój innowacji finansowych.  Działania te adresowane są zarówno do podmiotów nadzorowanych, podmiotów ubiegających się o odpowiednie zezwolenia na działalność regulowaną, jak również do start-upów. Wsparcie UKNF realizowane jest za pośrednictwem takich instrumentów, jak m.in. Program Innovation Hub czy wydawanie interpretacji z art. 11b unrf. Mając na względzie rozszerzenie potencjalnych, zinstytucjonalizowanych form wsparcia, UKNF postanowił zaoferować zainteresowanym podmiotom pomoc również w zakresie technologicznym. W tym celu, w infrastrukturze IT Urzędu uruchomiono Piaskownicę Wirtualną, czyli środowisko testowe pozwalające na zasymulowanie wybranych funkcjonalności i usług oferowanych na rynku finansowym. Uczestnicy testów korzystając z Piaskownicy Wirtualnej uzyskują dostęp do infrastruktury IT, pozwalającej na weryfikację przyjętych założeń swojej działalności w kontrolowanych warunkach środowiska testowego.

Pierwsza Piaskownica Wirtualna w UKNF udostępniona zainteresowanym podmiotom pozwala na zasymulowanie szeregu operacji bankowych i przetestowanie rozwiązań bazujących na interfejsie Open API, zgodnym ze standardem Polish API. Podmiot planujący zaoferować innowacyjną usługę płatności finansowych może zgłosić się do Programu Innovation Hub, gdzie będzie mógł skonsultować swój pomysł oraz przetestować jego funkcjonalność w teleinformatycznym środowisku testowym, symulującym podstawowe usługi przewidziane w dyrektywie PSD2 tj. PIS, AIS i CAF. 

Udział w testach jest opcjonalny i stanowi rozszerzenie dotychczasowego Programu Innovation Hub, w którym uczestnicy rynku mogą skonsultować swoje innowacyjne rozwiązania  z ekspertami Urzędu. Zarówno Program Innovation Hub, jak również dostęp do środowiska testowego, jest bezpłatny i dobrowolny. Piaskownica Wirtualna przeznaczona jest zarówno dla podmiotów nadzorowanych, podmiotów ubiegających się o zezwolenie KNF na działalność oraz start-upów. 

Jak możesz wziąć udział w Programie Innovation Hub i przetestować swoje rozwiązanie w Piaskownicy Wirtualnej?

  1. Zgłoś się do Programu Innovation Hub poprzez udostępniony na stronie Urzędu formularz zgłoszeniowy
  2. Przejdź etap konsultacji i uzyskaj kwalifikację do testów w środowisku Piaskownicy Wirtualnej. Po otrzymaniu rekomendacji do udziału w testach uzyskasz 90-dniowy dostęp do dedykowanej infrastruktury IT. W tym czasie otrzymasz dostęp do środowiska symulującego wybrane operacje rynku finansowego. Pozwoli to  na sprawdzenie i ewentualne poprawienie opracowywanych funkcjonalności rozwiązania. 
  3. Na uzasadniony wniosek, zgodnie z Regulaminem udziału w testach, dostęp do środowiska testowego może być przedłużony o kolejne 30 dni.

Udział w Piaskownicy Wirtualnej nie zobowiązuje do ubiegania się o zezwolenie KNF na działalność. Uczestnik programu samodzielnie dokonuje analizy wniosków uzyskanych w toku konsultacji oraz testów i na ich podstawie decyduje o ewentualnym złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia.

Uruchomienie Piaskownicy Wirtualnej ma na celu wsparcie rozwoju polskiego rynku innowacji finansowych oraz stanowi realizację zadań wskazanych w Cyfrowej Agendzie Nadzoru. Jest to też pierwszy etap rozwoju oferty UKNF dotyczącej technologicznego wsparcia podmiotów z branży FinTech w formule wirtualnych piaskownic dziedzinowych. Dialog z rynkiem i analiza potrzeb podmiotów rynku finansowego pozwoli w następnych krokach na uruchamianie kolejnych środowisk teleinformatycznych pozwalających na testowanie usług działających w oparciu o inne technologie. Obecnie Urząd KNF prowadzi prace ukierunkowane na udostępnienie Piaskownicy Wirtualnej pozwalającej na prowadzenie testów w rozproszonej sieci Blockchain.

 
5_powodow