Zespół roboczy ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) - Komisja Nadzoru Finansowego

Rozwój FinTech

Zespół roboczy ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech)

shutterstock_628231355Zespół roboczy ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) powstał z inicjatywy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju w odpowiedzi na dynamiczne zmiany technologiczne na rynku usług finansowych.

Celem prac Zespołu jest identyfikacja barier natury prawnej, regulacyjnej i nadzorczej dla rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce oraz przygotowywanie propozycji rozwiązań, które mogłyby wyeliminować lub ograniczyć zidentyfikowane bariery.

Rolę koordynatora prac Zespołu pełni Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

W skład Zespołu weszli przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji, Narodowego Banku Polskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Związku Banków Polskich, Rady Banków Depozytariuszy, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności, Izby Domów Maklerskich, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Krajowej Izby Rozliczeniowej, Fundacji FinTech Poland, Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Nota prawna

Niniejsza strona internetowa i informacje na niej umieszczone mają charakter generalny i nie stanowią wiążącego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego. Należy wskazać, że każda usługa z zakresu innowacji finansowych ma swój specyficzny charakter i powinna być oceniana indywidualnie pod względem kwalifikacji prawnej w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z informacji umieszczonych na niniejszej stronie. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości strony bez uprzedzenia użytkowników.