World Investor Week 2023 - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

 
WIW2023_logo


W ramach VII edycji kampanii World Investor Week - Światowy Tydzień Inwestora(WIW) pomiędzy 2 a 6 października 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przeprowadzi cykl webinariów CEDUR.

Program webinariów CEDUR w ramach WIW

dla początkujących inwestorów:

dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli:

Inne propozycje programowe w ramach WIW 2023

Plansza_RtB_2023

Uroczystość Ring the Bell for Financial Literacy - wydarzenie inaugurujące kampanię World Investor Week
Organizatorzy: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, KDPW_CCP oraz Fundacja GPW
Miejsce i czas: Sala Notowań GPW w Warszawie, 2 października 2023 roku, 9:00-10:40

Zapraszamy do oglądania transmisji online

Więcej informacji

Dzien_Edukacji_Finansowej_2023.png

3.edycja Dnia Edukacji Finansowej 
Wydarzenie odbędzie się 18 października 2023 roku

Agenda i Rejestracja

World Investor Week jest kampanią o zasięgu globalnym powołaną do życia przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO)* w 2017 r. na rzecz zwiększenia świadomości społecznej na temat roli edukacji oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Kampania ma na celu promowanie inicjatyw podejmowanych w powyższym obszarze przez krajowe instytucje nadzorujące i regulujące rynki papierów wartościowych. Podczas Światowego Tygodnia Inwestora, który organizowany jest co roku w pierwszym tygodniu października, instytucje zrzeszone w IOSCO oraz ich partnerzy przeprowadzą równolegle na sześciu kontynentach wiele inicjatyw edukacyjnych skierowanych do przyszłym i obecnym inwestorów w formie m.in. warsztatów, konferencji, kampanii informacyjno-edukacyjnych, a także konkursów na projekt z obszaru edukacji inwestorów. World Investor Week stwarza doskonałą okazję do nawiązania współpracy pomiędzy członkami IOSCO, ale także zachęca do współdziałania z innymi instytucjami w obszarze edukacji finansowej i ochrony interesów inwestorów na gruncie krajowym. 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pełni rolę koordynatora World Investor Week w Polsce.

* Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) zrzesza instytucje regulujące i nadzorujące rynki finansowe na całym świecie. Polski organ nadzoru jest jej członkiem od 1990 r.

World Investor Week 2022

Do pobrania

Tematy główne kampanii WIW 2023

plik .pdf, 483,5kB
Pobierz