Inne propozycje programowe - Komisja Nadzoru Finansowego

Ring the Bell for Financial Literacy

Organizowane w wielu krajach uroczystości Ring the Bell for Financial Literacy inaugurują obchody World Investor Week i służą popularyzacji kampanii WIW i jej głównego celu, którym jest zwiększenie poziomu świadomości społecznej na temat roli edukacji finansowej w ochronie inwestorów na rynku finansowym.

Uroczystość Ring the Bell for Financial Literacy - wydarzenie inaugurujące krajową 7. edycję kampanii World Investor Week odbyło się na Sali Notowań GPW w Warszawie, 2 października 2023 roku, 9:00-10:40. Organizatorami wydarzenia byli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, KDPW_CCP oraz Fundacja GPW

Program wydarzenia „Ring the Bell for Financial Literacy” obejmował m.in. dwie prezentacje przedstawicieli UKNF:

  • Czy inwestując pieniądze zawsze pomnożysz kapitał - czym różnią się inwestycje na rynku kapitałowym od „okazji” inwestycyjnych?
  • Cyberoszustwa inwestycyjne – jak nie dać się okraść w Internecie
Mierz siły na zamiary – musisz rozumieć, na co przeznaczasz swoje pieniądze
Baner Ring The Bell for Financial Literacy 2023
Dzień Edukacji Finansowej

W ramach kampanii World Investor Week 18 października 2023 roku odbyła się 3.edycja Dnia Edukacji Finansowej zorganizowana przez Fundację GPW we współpracy z GPW w Warszawie. Dzień Edukacji Finansowej organizowany jest od 2021 roku i jego celem jest upowszechnianie wiedzy oraz wzrost kompetencji finansowych społeczeństwa. W programie wydarzenia znajdują się liczne prelekcje dotyczące m.in. zasad działania rynku kapitałowego, inwestowania na giełdzie, zarządzania finansami osobistymi, kształtowania postaw przedsiębiorczych, a także cyberbezpieczeństwa. Poruszane są również zagadnienia psychologii inwestowania i problematyka podejmowania rozmów z młodzieżą i dziećmi o finansach. Ważnym punktem agendy jest debata ekspercka, podczas której poruszane są ważne i aktualne tematy. Program wydarzenia podzielony jest na moduły kierowane do różnorodnych grup odbiorców:

  • studentów i początkujących inwestorów
  • nauczycieli i rodziców
  • dorosłych i seniorów

Podczas 3. edycji Dnia Edukacji Finansowej prelegenci UKNF zaprezentowali dwa tematy: 

  • Cyberoszuści i fałszywe inwestycje w Internecie w module dla wszystkich, którzy chcą zadbać o swoje finanse Jak bezpiecznie prowadzić finanse osobiste i oszczędzać na emeryturę?
  • Rozmawiamy o rynku kapitałowym – jak kształtować dojrzałe postawy inwestorskie w module dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i rodziców dzieci w wieku szkolnym Jak edukować o finansach dzieci i młodzież?

Więcej informacji

Baner Dzien Edukacji Finansowej 2023