World Investor Week 2021 - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

WIW2021_logo_color_horizontal_IOSCO

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach V edycji kampanii World Investor Week- Światowy Tydzień Inwestora w dniach 4-8 października 2021 r. przeprowadził cykl webinariów dla środowiska szkolnego skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli, m.in. doradców metodycznych podstaw przedsiębiorczości lub wiedzy o społeczeństwie, nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz innych nauczycieli zainteresowanych tematyką webinariów, w tym szkolnych koordynatorów kampanii Global Money Week. W ramach cyklu odbyły się następujące webinaria:
Logo_DEF_2021 
W ramach edycji World Investor Week 2021, 14 października br. odbył się Dzień Edukacji Finansowej zorganizowany przez Fundację GPW. Transmisji online z wydarzenia słuchało ponad 700 osób z całej Polski.
W programie Dnia Edukacji Finansowej znalazły się liczne warsztaty i wykłady dotyczące zagadnień związanych z inwestowaniem, ale także szerzej – z zarządzaniem finansami osobistymi, kształtowaniem postaw przedsiębiorczych, czy cyberbezpieczeństwem. Poświęcono również uwagę zagadnieniom związanym z psychologią inwestowania, a także problematyce podejmowania rozmów z młodzieżą i dziećmi o finansach.
Podczas debaty eksperckiej pt. „Wyzwania dla edukacji finansowej Polaków oraz instytucji rynku kapitałowego”, której punktem wyjścia była prezentacja wyników badania zrealizowanego przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami na temat wiedzy i postaw Polaków wobec inwestowania oraz funduszy inwestycyjnych, eksperci przyjrzeli się kompetencjom finansowym Polaków, poszukali przyczyn niedostatków w tym zakresie oraz zaproponowali metody zapobiegania im.
W programie wydarzenia nie zabrakło informacji o projektach z zakresu edukacji finansowej Fundacji GPW, jak i Patronów i Partnerów wydarzenia.
Podczas Dnia Edukacji Finansowej odbyła się inauguracja edukacyjnej gry terenowej "Za głosem giełdy", realizowanej przez Fundację GPW również w ramach kampanii World Investor Week.
Obydwie inicjatywy, zarówno Dzień Edukacji Finansowej, jak i edukacyjna gra terenowa „Za głosem giełdy”, objęte były patronatem KNF. Podczas otwarcia wydarzenia wystąpił Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego KNF, zaś Agata Gawin, Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych w Urzędzie KNF wzięła udział w debacie eksperckiej.

Dzień Edukacji Finansowej – relacja z wydarzenia

Prezentacje przedstawicieli UKNF:
„Jak świadomie korzystać z innowacji technologicznych w usługach finansowych”, Bartosz Biderman, Departament Cyberbezpieczeństwa UKNF
„Jak ostrożnie inwestować na rynku finansowym”, Marta Kłosińska, Departamentu Firm Inwestycyjnych oraz Rafał Niedbała, Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych UKNF

World Investor Week- Światowy Tydzień Inwestora jest kampanią o zasięgu globalnym powołaną do życia przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO)* w 2017 r. na rzecz zwiększenia świadomości społecznej na temat roli edukacji oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Kampania ma na celu promowanie inicjatyw podejmowanych w powyższym obszarze przez krajowe instytucje nadzorujące i regulujące rynki papierów wartościowych. Podczas Światowego Tygodnia Inwestora, który organizowany jest co roku w pierwszym tygodniu października, instytucje zrzeszone w IOSCO oraz ich partnerzy przeprowadzą równolegle na sześciu kontynentach wiele inicjatyw edukacyjnych skierowanych do przyszłym i obecnym inwestorów w formie m.in. warsztatów, konferencji, kampanii informacyjno-edukacyjnych, a także konkursów na projekt z obszaru edukacji inwestorów. World Investor Week stwarza doskonałą okazję do nawiązania współpracy pomiędzy członkami IOSCO, ale także zachęca do współdziałania z innymi instytucjami w obszarze edukacji finansowej i ochrony interesów inwestorów na gruncie krajowym.

* Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) zrzesza instytucje regulujące i nadzorujące rynki finansowe na całym świecie. Polski organ nadzoru jest jej członkiem od 1990 r.
Do pobrania

Prezentacja UKNF Bartosz Biderman 14 10 2021.pdf

plik .pdf, 5,6MB
Pobierz

Prezentacja UKNF Marta Klosinska Rafal Niedbala 14 10 2021

plik .pdf, 1,9MB
Pobierz