World Investor Week 2021

data aktualizacji


WIW2021_logo_color_horizontal_IOSCO

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach V edycji kampanii World Investor Week- Światowy Tydzień Inwestora w dniach 4-8 października 2021 r. przeprowadził cykl webinariów dla środowiska szkolnego skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli, m.in. doradców metodycznych podstaw przedsiębiorczości lub wiedzy o społeczeństwie, nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz innych nauczycieli zainteresowanych tematyką webinariów, w tym szkolnych koordynatorów kampanii Global Money Week. W ramach cyklu odbyły się następujące webinaria:
Logo_DEF_2021 
W ramach edycji World Investor Week 2021, 14 października br. odbył się Dzień Edukacji Finansowej zorganizowany przez Fundację GPW. Transmisji online z wydarzenia słuchało ponad 700 osób z całej Polski.
W programie Dnia Edukacji Finansowej znalazły się liczne warsztaty i wykłady dotyczące zagadnień związanych z inwestowaniem, ale także szerzej – z zarządzaniem finansami osobistymi, kształtowaniem postaw przedsiębiorczych, czy cyberbezpieczeństwem. Poświęcono również uwagę zagadnieniom związanym z psychologią inwestowania, a także problematyce podejmowania rozmów z młodzieżą i dziećmi o finansach.
Podczas debaty eksperckiej pt. „Wyzwania dla edukacji finansowej Polaków oraz instytucji rynku kapitałowego”, której punktem wyjścia była prezentacja wyników badania zrealizowanego przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami na temat wiedzy i postaw Polaków wobec inwestowania oraz funduszy inwestycyjnych, eksperci przyjrzeli się kompetencjom finansowym Polaków, poszukali przyczyn niedostatków w tym zakresie oraz zaproponowali metody zapobiegania im.
W programie wydarzenia nie zabrakło informacji o projektach z zakresu edukacji finansowej Fundacji GPW, jak i Patronów i Partnerów wydarzenia.
Podczas Dnia Edukacji Finansowej odbyła się inauguracja edukacyjnej gry terenowej "Za głosem giełdy", realizowanej przez Fundację GPW również w ramach kampanii World Investor Week.
Obydwie inicjatywy, zarówno Dzień Edukacji Finansowej, jak i edukacyjna gra terenowa „Za głosem giełdy”, objęte były patronatem KNF. Podczas otwarcia wydarzenia wystąpił Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego KNF, zaś Agata Gawin, Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych w Urzędzie KNF wzięła udział w debacie eksperckiej.

Dzień Edukacji Finansowej – relacja z wydarzenia

Prezentacje przedstawicieli UKNF:
„Jak świadomie korzystać z innowacji technologicznych w usługach finansowych”, Bartosz Biderman, Departament Cyberbezpieczeństwa UKNF
„Jak ostrożnie inwestować na rynku finansowym”, Marta Kłosińska, Departamentu Firm Inwestycyjnych oraz Rafał Niedbała, Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych UKNF

World Investor Week- Światowy Tydzień Inwestora jest kampanią o zasięgu globalnym powołaną do życia przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO)* w 2017 r. na rzecz zwiększenia świadomości społecznej na temat roli edukacji oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Kampania ma na celu promowanie inicjatyw podejmowanych w powyższym obszarze przez krajowe instytucje nadzorujące i regulujące rynki papierów wartościowych. Podczas Światowego Tygodnia Inwestora, który organizowany jest co roku w pierwszym tygodniu października, instytucje zrzeszone w IOSCO oraz ich partnerzy przeprowadzą równolegle na sześciu kontynentach wiele inicjatyw edukacyjnych skierowanych do przyszłym i obecnym inwestorów w formie m.in. warsztatów, konferencji, kampanii informacyjno-edukacyjnych, a także konkursów na projekt z obszaru edukacji inwestorów. World Investor Week stwarza doskonałą okazję do nawiązania współpracy pomiędzy członkami IOSCO, ale także zachęca do współdziałania z innymi instytucjami w obszarze edukacji finansowej i ochrony interesów inwestorów na gruncie krajowym.

* Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) zrzesza instytucje regulujące i nadzorujące rynki finansowe na całym świecie. Polski organ nadzoru jest jej członkiem od 1990 r.