Webinaria CEDUR - Komisja Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach VII edycji kampanii World Investor Week (WIW) - Światowy Tydzień Inwestora, pomiędzy 2 a 6 października 2023 r., przeprowadził cykl webinariów CEDUR.


Program webinariów CEDUR w ramach WIW 2023
Świadome podejmowanie decyzji inwestycyjnych – crowdfunding pożyczkowy

Cel
Celem webinarium było przybliżenie początkującym inwestorom indywidualnym zagadnień związanych z crowdfundingiem pożyczkowym, budowanie świadomości zagrożeń, jakie niesie ta forma inwestycji oraz sposoby mitygacji ryzyka.

Dla kogo
Webinarium było skierowane do początkujących inwestorów indywidualnych.

Organizator
Webinarium zostało zorganizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR oraz kampanii World Investor Week (WIW), we współpracy z Komendą Główną Policji.

Udział w webinarium był bezpłatny.

WIW2023_inwestorzy indywidulani
Do pobrania

UKNF - Program webinarium CEDUR dla początkujących inwestorów indywidualnych w ramach WIW - 2.10.2023

plik .pdf, 658,1kB
Pobierz
Inwestor na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) – jak działa GPW i skąd można pozyskiwać informacje o spółkach

Dla kogo
Webinarium skierowane było do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli. 

Cel
Celem webinarium było wyjaśnienie uczestnikom sposobu działania zorganizowanych rynków obrotu prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz przedstawienie notowanych na nich instrumentów finansowych. Uczestnicy, w ramach webinarium, poznali rolę firm inwestycyjnych, zasady korzystania z rachunku inwestycyjnego oraz podstawowe rodzaje zleceń giełdowych. Celem webinarium było również przedstawienie uczestnikom źródeł informacji o działalności spółek z podziałem na informacje pochodzące od emitentów (informacje bieżące, poufne, okresowe) oraz zewnętrzne informacje dostępne m.in. w Internecie. Uczestnicy zostali zapoznani z ryzykami związanymi z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Data i harmonogram czasowy
3 października 2023 roku (9:00-11:00).

Organizator
Webinarium zostało zorganizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

Udział w webinarium był bezpłatny.

Do pobrania

Program CEDUR 03 10 WIW 2023 Inwestor na GPW

plik .pdf, 612kB
Pobierz
Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klienta usług finansowych – aspekty praktyczne

Dla kogo
Webinarium skierowane było do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli. 

Cel
Celem webinarium było przedstawienie problematyki zagrożeń cyberbezpieczeństwa dla środków finansowych użytkowników Internetu. W trakcie webinarium omówione zostały m.in. zagadnienia ataków phishingowych, zagrożenia czyhające w mediach społecznościowych, oszustwa na portalach sprzedażowych oraz oszustwa inwestycyjne.

Data i harmonogram czasowy
3 października 2023 roku  (12:00-13:05).

Organizator
Webinarium zostało zorganizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Do pobrania

Program CEDUR 03 10 WIW 2023 Cyberbezpieczeństwo

plik .pdf, 646,4kB
Pobierz
Crowdfunding pożyczkowy – podstawowe informacje i ochrona inwestorów

Dla kogo
Webinarium skierowane było do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli. 

Cel
Rozwój rynku cyfrowych finansów niesie ze sobą nowe możliwości, ale też zagrożenia. Celem webinarium było przybliżenie zagadnień związanych z crowdfundingiem oraz omówienie ryzyka jakie się wiąże z inwestycjami, pożyczkami crowdfundingowym, przedstawienie wymagań dotyczących dostawców finansowania społecznościowego oraz właścicieli projektów. Ponadto uczestnikom spotkania został zobrazowany model transgranicznego świadczenia usług.

Data i harmonogram czasowy
4 października 2023 roku (9:00-11:00).

Organizator
Webinarium zostało zorganizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Do pobrania

Program CEDUR 04 10 WIW 2023 Crowdfunding pożyczkowy

plik .pdf, 608,2kB
Pobierz
Różne formy inwestowania na rynku kapitałowym – możliwości i ryzyka z perspektywy początkujących inwestorów

Dla kogo
Webinarium skierowane było do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli. 

Cel
Celem webinarium było zaprezentowanie różnicy pomiędzy oszczędzaniem a inwestowaniem, przedstawienie podstawowych rodzajów instrumentów finansowych, sposobu ich funkcjonowania, zastosowania, możliwości inwestycyjnych, związanego z nimi ryzyka oraz sposobów inwestowania.

Data i harmonogram czasowy
4 października 2023 roku  (12:00-13:05).

Organizator
Webinarium zostało zorganizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

Udział w webinarium był bezpłatny.

Do pobrania

Program CEDUR 04 10 WIW 2023 Różne formy inwestowania

plik .pdf, 601,4kB
Pobierz
Fundusze inwestycyjne – jak stać się początkującym inwestorem

Dla kogo
Webinarium skierowane było do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli. 

Cel
Celem webinarium było zaprezentowanie sposobu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, przedstawienie podstawowych ich rodzajów oraz sposobów inwestowania, potencjału i ryzyka z nim związanego, a także kryteriów branych pod uwagę przy ich wyborze.

Data i harmonogram czasowy
5 października 2023 roku  (10:00-11:05).

Organizator
Webinarium zostało zorganizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Do pobrania

Program CEDUR 05 10 WIW 2023 Fundusze inewstycyjne

plik .pdf, 604,4kB
Pobierz
Jak zadbać o bezpieczeństwo swojego telefonu i nie dać się okraść

Dla kogo
Webinarium skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli. 

Cel
Celem webinarium jest przedstawienie problematyki zagrożeń cyberbezpieczeństwa dla środków finansowych użytkowników urządzeń mobilnych. W trakcie webinarium omówione zostaną m.in. zagadnienia popularnych metod ataków, sposobu działania złośliwego oprogramowania, najczęściej popełnianych błędów wpływającychna bezpieczeństwo, jak również dobrych praktyk służących jego poprawie.

Data i harmonogram czasowy
30 października 2023 roku, 10:00-11:05. Webinarium jest powtórkąwebinarium organizowanego 5 października 2023 roku(12:00-13:05), które zostało przerwane z powodów technicznych.

Organizator
Webinarium organizowane jest przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

Do pobrania

Program CEDUR 30 10 WIW 2023 Jak zadbac o bezpieczenstwo swojego telefonu

plik .pdf, 604,7kB
Pobierz
Oszustwa i inne przestępstwa na rynku finansowym. Zasady inwestowania

Dla kogo
Webinarium skierowane było do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli. 

Cel
Celem webinarium było przystępne przekazanie wiedzy uczestnikom w dwóch obszarach tematycznych. Pierwszy z nich dotyczył najbardziej charakterystycznych przestępstw, których ofiarami mogą paść początkujący inwestorzy na rynku finansowym. Na bazie spraw analizowanych w Urzędzie KNF zaprezentowane zostały schematy działania sprawców, w tym techniki marketingowe – socjotechniczne. W drugiej części webinarium przedstawiono podstawowe reguły do stosowania przez każdego, kto chciałby rozsądnie dokonywać inwestycji na rynku finansowym.

Data i harmonogram czasowy
6 października 2023 roku(9:00-11:00).

Organizator
Webinarium zostało zorganizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

Udział w webinarium był bezpłatny.

Do pobrania

Program CEDUR 06 10 WIW 2023 Oszustwa

plik .pdf, 611,8kB
Pobierz
Różne strony ryzyka – ocena poziomu ryzyka, zależność między zyskiem i ryzykiem na przykładach wybranych usług i produktów finansowych

Dla kogo
Webinarium skierowane było do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli. 

Cel
Celem webinarium było zapoznanie młodych ludzi z różnymi stronami ryzyka, w tym w szczególności w kontekście zależność między zyskiem i ryzykiem na przykładach wybranych usług i produktów finansowych. Ważne jest, aby młodzież rozumiała sposoby ochrony przed ryzykiem utraty podstawowych dochodów lub majątku. W czasie webinarium została przedstawiona wiedza na temat różnych rodzajów produktów, które mogą pomóc chronić się przed konsekwencjami negatywnych skutków materializacji ryzyk, takich jak ubezpieczenia czy oszczędności.

Data i harmonogram czasowe
6 października 2023 roku (12:00-13:05).

Organizator
Webinarium zostało zorganizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

Udział w webinarium był bezpłatny.

Do pobrania

Program CEDUR 06 10 WIW 2023 Różne strony ryzyka

plik .pdf, 603,4kB
Pobierz