Zakres nadzoru KNF - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Mimo prowadzonych konsultacji oraz trwających prac legislacyjnych na szczeblu międzynarodowym obecnie działalność platform, na których spółki prowadzą zbiórki crowdfundingowe, nie jest uregulowana (poza platformą, którą prowadzi firma inwestycyjna). Konsekwencją tego jest brak nadzoru nad platformami ze strony KNF. KNF nadzoruje prowadzone za pośrednictwem platform oferty publiczne papierów wartościowych (tj. oferty nabycia albo objęcia papierów wartościowych skierowane do co najmniej dwóch inwestorów). Nadzór ten prowadzony jest wobec ofert już trwających, natomiast KNF nie prowadzi nadzoru prewencyjnego. Z uwagi na fakt, że udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie są instrumentami finansowymi w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ich publiczne oferowanie nie podlega regulacjom Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Tym samym jedyny nadzór, jakim KNF może objąć ofertę publiczną (w ramach crowdfundingu udziałowego) dotyczy spółek akcyjnych (ewentualnie S.K.A). Inwestorzy powinni być przy tym świadomi, że operatorzy platform crowdfundingowych nie prowadzą weryfikacji spółek, które promują na platformach swoje oferty. Działalność platform jest działalnością polegającą na promowaniu spółek, które korzystają z ich usług, a zyski osiągane przez operatorów platform pochodzą od promowanych spółek. Nie jest to zatem usługa świadczona na rzecz potencjalnego inwestora. Ponadto operatorzy nie są zobowiązani do ustanawiania zasad compliance oraz przyjmowania procedur mających na celu ochronę inwestora, jak to ma miejsce np. w przypadku biur i domów maklerskich. Inwestor decydujący się na inwestycję w akcje lub udziały spółki promowanej przez platformę crowdfundingową powinien pamiętać o dokonaniu szczegółowej analizy dokumentów ofertowych, zmierzającej do oceny ryzyka niepowodzenia inwestycji oraz utraty zainwestowanych środków.