Spółki wysokiego ryzyka - Komisja Nadzoru Finansowego

Inwestorzy

Spółki wysokiego ryzyka

Data aktualizacji:

Wśród spółek, które prowadzą zbiórki za pośrednictwem platform crowdfundingowych, większość to start-up’y lub spółki w tzw. pierwszych fazach rozwoju firmy. Pojęcie start – up`u pojawiło się w Polsce  kilka lat temu i odnosi się do spółek, których celem  jest rozwój i sprzedaż nowatorskiego produktu lub usługi. Dlatego też spółki te określane są mianem spółek wysokiego ryzyka. Na platformach crowdfundingowych można także znaleźć kampanie promocyjne spółek posiadających znane  marki, które istnieją na rynku od kilku lat (np. kluby piłkarskie, restauracje czy browary). W przypadku takich projektów ryzyko niepowodzenia inwestycji teoretycznie może być mniejsze. Niemniej jednak w większości przypadków, biznesplan takich spółek opiera się  na produkcie lub usłudze, która jest nowa i może nie znaleźć nabywcy. Prognozowane wyniki sprzedażowe czy zyski, o których informują spółki, bazują na szacunkach i założeniach, są niepewne i rzadko mają odzwierciedlenie w dokumentach finansowych. W związku z powyższym, inwestowanie w podmioty pozyskujące finansowanie poprzez  crowdfunding może wiązać się ze zwiększonym, w stosunku do innych inwestycji, ryzkiem utraty środków.