Prawo a nie przywilej - Komisja Nadzoru Finansowego

Inwestorzy

Prawo a nie przywilej

Data aktualizacji:

W ramach prężnie rozwiniętych kampanii marketingowych, spółki często zachęcają inwestorów do zaangażowania swoich środków oferując w zamian  rozmaite bonusy. Wśród nich wymienić można m.in. rabaty, próbki produktów, czy możliwość uczestniczenia w dedykowanej inwestycji grupie na portalu społecznościowym. Często wraz z ofertą nabycia danej puli akcji czy udziałów, spółki oferują całe pakiety benefitów, których skład uzależniony jest od ilości nabywanych walorów. Inwestorzy powinni jednak być świadomi, że część oferowanych w ramach takiego pakietu „dodatków” to w rzeczywistości uprawnienia, które przysługiwać im będą z mocy prawa z chwilą gdy staną się wspólnikami spółki. Takim przykładem może być często pojawiająca się informacja o przywileju jakim będzie możliwość uczestniczenia np. w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub możliwość otrzymania dywidendy, podczas gdy są to uprawnienia, które są nierozerwalnie związane z udziałem lub akcją i które inwestorzy nabywają z chwilą objęcia choćby jednej akcji lub udziału.