Rozwodnienie udziału - Komisja Nadzoru Finansowego

Inwestorzy

Rozwodnienie udziału

Data aktualizacji:

Spółki, przy okazji informowania o warunkach i wysokości emisji akcji, bardzo często zamieszczają informację, jaki procent akcji oddają w ręce inwestorów zewnętrznych. Niemniej jednak inwestorzy powinni być świadomi, że sytuacja ta może się w każdej chwili zmienić. Finansowanie społecznościowe to jeden, najczęściej ten pierwszy, z wielu sposobów i etapów pozyskiwania kapitału przez spółkę. Spółki bardzo często wskazują, że crowdfunding, z racji na stosunkowo niewielkie środki, jakie mogą w ten sposób zebrać, traktują raczej jako kampanie marketingowe i szansę przedstawienia pomysłu szerszemu gronu adresatów. Rzeczywistym źródłem finansowania, które daje realną szansę na rozwój,  wciąż pozostają kredyty bankowe, środki unijne czy wsparcie funduszy prywatnych. W przypadku programów rządowych, czy zaangażowania funduszy, bardzo często wsparcie takie opiera się nie tylko na finansowaniu zwrotnym, ale także na inwestycji w akcje lub udziały spółki. To z kolei wiąże się z koniecznością przeprowadzenia kolejnych emisji udziałów lub akcji w celu zaoferowania ich inwestorowi. Kolejne emisje akcji lub udziałów powodują jednak zmniejszenie udziału dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale i głosach danej spółki. Co więcej istnieje ryzyko, że mechanizmy chroniące mniejszościowych inwestorów, takie jak prawo poboru w spółce akcyjnej czy prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zostaną przez dotychczasowych wspólników wyłączone.