Ryzyko niewłaściwej wyceny - Komisja Nadzoru Finansowego

Inwestorzy

Ryzyko niewłaściwej wyceny

Data aktualizacji:

Inwestorzy powinni być świadomi, że oferowana cena, za którą spółka proponuje objęcie jej udziałów czy akcji,  to cena zaproponowana przez spółkę, wobec czego może nie odzwierciedlać ich realnej wartości (w przeciwieństwie do spółek notowanych na rynku regulowanym gdzie cena jest ustalana przez kupujących i sprzedających). Proponowana inwestorom cena (cena emisyjna) bazuje na wycenie przedsiębiorstwa, opartej o prognozowane przychody lub zyski bądź w oparciu o analizę szeregu czynników takich jak wartość doświadczenia kadry zarządzającej, perspektywy rozwoju branży czy szans powodzenia pomysłu. Jest to o tyle istotne, że w przypadku chęci zbycia takiego waloru w przyszłości, inwestor będzie musiał liczyć się z ryzykiem, że zaproponowana przez potencjalnego nabywcę cena może być znacznie niższa od kwoty, za którą sam go nabył.