Prawdziwe intencje i wpływ inwestorów na spółkę - Komisja Nadzoru Finansowego

Emitenci

Prawdziwe intencje i wpływ inwestorów na spółkę

Data aktualizacji:

Ważną rolę w zbiórkach crowdfundingowych odgrywa możliwość pozyskania aktywnych ambasadorów marki, którzy nieodpłatnie włączą się w proces promowania projektu. 

W przypadku gdy oferowaniu akcji nieograniczonemu kręgowi adresatów nie przyświeca cel w postaci oddania możliwości współzarządzania spółką, emitenci nie powinni formułować obietnic o możliwościach współdecydowania o jej przyszłości. W szczególności w sytuacji gdy analiza parametrów emisji pozwala ocenić na ile emitenci faktycznie dzielą się wpływem na działalność spółki z nowymi inwestorami.
Prowadzi to bowiem do rozdźwięku między informacjami, które można wyczytać z dokumentu ofertowego, a obietnicami składanymi w trakcie kampanii. Naraża to emitentów na zarzut wprowadzania inwestorów w błąd.

Aby rzetelnie informować o tym jak w praktyce wyglądać będzie „współprowadzenie” spraw spółki przez nowych inwestorów, emitenci reklamując emisję powinni informować m.in. o: 

  • stosunku oferowanych akcji do ogółu akcji w spółce; 
  • różnicach w prawach głosów wykonywanych z akcji dotychczasowych i  akcji oferowanych; 
  • zasadach podejmowania najważniejszych decyzji w spółce (np. uchwały o wypłacie dywidendy); 
  • zasadach wyboru członków do organów spółki;
  • możliwościach podejmowania samodzielnych decyzji przez inwestorów (bądź ich braku) z uwagi na oferowany im procent akcji spółki.