Możliwości wyjścia z inwestycji - Komisja Nadzoru Finansowego

Emitenci

Możliwości wyjścia z inwestycji

Data aktualizacji:

Opis sposobów wyjścia z inwestycji nie stanowi elementu dokumentu ofertowego. Informacje na ten temat inwestorzy uzyskują jedynie z materiałów promocyjnych opublikowanych w związku z ofertą.
Działania podejmowane w ramach akcji reklamowej nie mogą naruszać praw inwestorów. Obowiązek ten nabiera szczególnego znaczenia w sytuacjach gdy inwestorzy nie mają możliwości skonfrontowania wyselekcjonowanych przez emitentów informacji z oficjalnymi danymi.  

Przedstawiając scenariusze wyjścia z inwestycji należy rzetelnie informować m.in. o: 

  • braku aktywnego rynku obrotu akcjami spółek niepublicznych i udziałami spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • okoliczności, że brak konieczności uzyskania zgody spółki na zbycie akcji nie może być utożsamiany z możliwością upłynnienia akcji; 
  • konieczności samodzielnego poszukiwania nabywców akcji;
  • braku gwarancji, że potencjalna odsprzedaż akcji przeprowadzona zostanie z zyskiem dla inwestora, oraz ryzyku poniesienia straty;
  • ograniczeniach zawartych w statucie/umowie spółki w zakresie swobodnego rozporządzania akcjami/udziałami przez inwestora.