Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego - VII edycja

data aktualizacji

W dniu 16 listopada 2018 r. podczas bloku panelowego pt. "Rynek kapitałowy w Polsce – diagnoza problemów, zmiany w regulacjach i standardach działania, perspektywy rozwoju", zorganizowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach Kongresu 590 zostały ogłoszone wyniki VII edycji konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. 

Nagrodę w VII edycji konkursu w wysokości 15 tysięcy złotych Kapituła konkursu przyznała dr. Krzysztofowi Kilowi za pracę pt. Stabilność finansowa banków spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych, napisaną pod kierunkiem prof. UEK dr. hab. Ewy Miklaszewskiej na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Ponadto Kapituła konkursu przyznała wyróżnienie w wysokości 5 tysięcy złotych dr Joannie Góral za pracę pt. Kalkulacja składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych a zależność między liczbą i wartością szkód, napisaną pod kierunkiem prof. UW dr. hab. Wojciecha Otto na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Osoby oceniające prace zakwalifikowane do udziału w konkursie: 
  • dr hab. Michał Kruszka, Przewodniczący Kapituły,
  • dr Marcin Będzieszak, Członek Kapituły,
  • dr Małgorzata Burzyńska, Członek Kapituły,
  • dr Szymon Janiszewski, Członek Kapituły,
  • dr hab. Kamil Liberadzki, Członek Kapituły,
  • dr Marcin Mikołajczyk, Członek Kapituły,
  • dr Mariusz Poślad, Członek Kapituły,
  • dr Wojciech Wyszyński, Członek Kapituły,
  • dr Agnieszka Groniowska, której Przewodniczący Kapituły przekazał prace do oceny, na podstawie § 6 Regulaminu pracy Kapituły konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

W VII edycji konkursu mogli wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora  nauk na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 1 stycznia-31 grudnia 2017 r. 

VII edycja konkursu realizowana była według następującego harmonogramu: 
ogłoszenie konkursu – 13 lutego 2018 r., 
nadsyłanie prac – do dnia 16 sierpnia 2018 r., 
uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagrody oraz wyróżnienia – 16 listopada 2018 r.