Aktualności

Dane statystyczne

Podstawowe informacje o sektorze ubezpieczeń po II kwartale 2020 roku

Dane statystyczne

Dane miesięczne sektora bankowego - lipiec 2020

Dane statystyczne

Dane dotyczące IKE i IKZE według stanu na 30 czerwca 2020 r.

Raporty i opracowania

Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2019 roku

DANE STATYSTYCZNE

Dane kwartalne domów maklerskich i TFI za II kwartał 2020 r.