Galeria zdjęć - Komisja Nadzoru Finansowego

Multimedia

Jacek Jastrzębski otworzył VI Konferencję „Nowe wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze innowacji finansowych”

Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, otworzył VI Konferencję Naukową „Nowe wyzwania regulacyjne i nadzorcze w obszarze innowacji finansowych”. Organizatorami konferencji są: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Centrum Regulacji Usług i Technologii Finansowych – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja FinTech Poland.

Przewodniczący KNF podkreślił podczas swojego wystąpienia, że temat kryptoaktywów, których dotyczy jeden z paneli konferencji, jest niezwykle aktualny i żywy.

  • „Jesteśmy po bardzo intensywnej konferencji uzgodnieniowej w MF, dotyczącej projektu polskiej regulacji, która dostosowuje nasze prawo do tego, co wynika z pakietu unijnego określanego zbiorczo jako MiCA. Widzimy, że temat ten budzi duże emocje” – powiedział Jacek Jastrzębski.

Jednym z tematów poruszanych podczas konferencji jest także cyfrowe euro i inne CBDC w Europie. Jacek Jastrzębski powiedział:

  • „Cyfrowy pieniądz to nie jest być może coś, co wymaga naszej atencji tu i teraz, z dnia na dzień. Natomiast, nawet biorąc pod uwagę, że jesteśmy poza strefą euro i to, że być może bezpośrednio prace nad cyfrową walutą w Polsce się nie toczą, to trzeba to obserwować, chociażby dlatego, że nasza gospodarka jest bardzo mocno powiązana z gospodarką strefy euro i wprowadzenie tam cyfrowego pieniądza banku centralnego może mieć wpływ na funkcjonowanie naszych podmiotów rynku finansowego. Więc nawet, jeżeli te prace u nas się bezpośrednio nie toczą, to nas nie zwania z obowiązku śledzenia prac toczonych na forum unijnym. Tak, aby być w stanie ocenić implikacje wprowadzenia cyfrowego euro dla naszego rynku finansowego”.

W wystąpieniu otwierającym konferencję Przewodniczący KNF nawiązał także do kwestii sztucznej inteligencji, w kontekście badania zdolności kredytowej.

  • „To jest technologia, której nie można w żaden sposób bagatelizować, bo ona ma potencjał do bycia rewolucją porównywalną do upowszechnienia Internetu albo komputerów osobistych. Musimy liczyć się z tym, że tak będzie i, co za tym idzie, musimy tym zagadnieniom przypisać odpowiednią wagę. Wiemy, że z zastosowaniem sztucznej inteligencji wiąże się z dużo dylematów, począwszy od dylematów prawnych, przez kwestie technologiczne. Ale też po dylematy natury czysto moralnej czy etycznej. To jest wielowymiarowe zagadnienie. Oczywiście nie tu omówimy wszystkiego, co się z tym wiąże, ale uważam, że podkreślenie znaczenia tej tematyki jest potrzebne” – powiedział Jacek Jastrzębski.
  • „Podejście do zdolności kredytowej mocno ewoluuje z podejścia ostrożnościowego, czyli nakierowanego tradycyjnie na zarządzanie, na ostrożne i stabilne zarządzanie bankiem. W coraz większym zakresie zajmuje się tym też unijne orzecznictwo, oceniając potencjalne skutki nieprawidłowości w badaniu zdolności kredytowej. Zatem, jak sobie nałożymy te dwa trendy – z jednej strony sztuczna inteligencja, z drugiej strony rosnące zainteresowanie orzecznictwa europejskiego kwestiami związanymi z badaniem zdolności kredytowej – to wychodzi nam na to, że jest to coś, na co na pewno musimy patrzeć tu i teraz. Bo już wiemy, że jest apetyt na stosowanie pewnych zaawansowanych metod w ocenie tej zdolności. A z drugiej strony ewentualne wszelkie niedociągnięcia w tym zakresie mogą mieć daleko idące konsekwencje w sferze tak zwanego ryzyka prawnego ponoszonego przez instytucje finansowe” – zakończył na tym Przewodniczący KNF.