Lista ostrzeżeń publicznych KNF

data aktualizacji

Celem tego odcinka jest wyjaśnienie, czym jest Lista ostrzeżeń publicznych KNF (Lista ostrzeżeń), na jakiej zasadzie dokonywany jest wpis podmiotu na Listę, a także czy możliwe jest jego usunięcie. 

Anna Czerkawska-Soból - radca prawny w Departamencie Postępowań i Jacek Barszczewski - Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej UKNF, wyjaśniają dlaczego warto weryfikować podmioty przed powierzeniem im swoich oszczędności i jak tego dokonać.

Z tego docinka dowiesz się:

  • 00:57 – jakiego rodzaju podmioty mogą zostać wpisane na Listę ostrzeżeń  
  • 05:53 – na jakiej podstawie podmiot wpisywany jest na Listę ostrzeżeń
  • 07:34 – czy podmiot może zostać usunięty z Listy ostrzeżeń i w jakich przypadkach jest to możliwe
  • 11:00 – czy UKNF współpracuje z organami nadzoru w innych państwach w zakresie Listy ostrzeżeń
  • 12:27 – dlaczego warto sprawdzać Listę ostrzeżeń 
  • 14:20 – czy do Urzędu KNF można zgłosić firmę, co do działalności której mamy wątpliwości i w jaki sposób to zrobić
  • 17:25 – gdzie dostępna jest Lista ostrzeżeń
Uwaga!

Zachęcamy do zapisania się na newsletter Urzędu KNF, by otrzymywać informacje o nowych podmiotach wpisanych na Listę ostrzeżeń publicznych KNF oraz m.in. informacje nt. rynku finansowego, stanowisk UKNF i KNF czy komunikatów, a także do śledzenia profili Urzędu KNF w mediach społecznościowych.

Informacje o podmiotach, wobec których istnieje podejrzenie, że prowadzą działalność bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia, mogą być kierowane do KNF na adres: ostrzezenia@knf.gov.pl.

Posłuchaj w Spotify, Spreaker, Google Podcasts oraz Apple Podcasts.

Dowiedz się więcej

Nota prawna

Nota prawna

Podcast „Finanse pod nadzorem” Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego nagrywany jest w celach edukacyjnych w ramach projektu CEDUR. Informacje w nim zawarte nie stanowią porady prawnej lub inwestycyjnej. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez odbiorców podcastu w sprawach ich dotyczących lub za decyzje inwestycyjne podejmowane na rynku finansowym, w oparciu o informacje przekazane w którymkolwiek z odcinków podcastów.

Decyzje podejmowane przez odbiorców podcastu w sprawach ich dotyczących lub decyzje inwestycyjne podjęte na rynku finansowym powinny być każdorazowo przeanalizowane w ramach konkretnego stanu faktycznego, który w zależności od okoliczności, podmiotu, który decyzje podejmuje, potrzeb, założonych celów oraz posiadanych środków będzie uzasadniał zastosowanie adekwatnych działań, w tym przyjęcie konkretnego ryzyka, w celu osiągnięcia oczekiwanych skutków, które decyzja ma wywołać.

Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego lub osoby występujące w ich imieniu nie są odpowiedzialne za prywatne poglądy i opinie wyrażone w poszczególnych odcinkach podcastu przez autorów oraz osoby w nich występujące. Prywatne poglądy i opinie wyrażone w poszczególnych odcinkach podcastu są prywatnymi poglądami i opiniami autorów oraz osób w nich występujących i nie muszą pokrywać się z działaniami oraz stanowiskami Komisji Nadzoru Finansowego lub Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.