Raport BIS nt. testów platformy wymiany CBDC

data aktualizacji

Bank Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements, BIS) opublikował raport na temat platformy umożliwiającej dokonywanie transakcji w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu walut cyfrowych banków centralnych (central bank digital currencies, CBDC).

Raport powstał przy współpracy z Władzami Monetarnymi Hong Kongu (Hong Kong Monetary Authority), Bankiem Tajlandii (the Bank of Thailand), Instytutem Waluty Cyfrowej Banku Chin (Digital Currency Institute of the People's Bank of China) oraz Bankiem Centralnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Central Bank of the United Arab Emirates). Podmioty te współpracują ze sobą w procesie tworzenia mBridge, międzynarodowej platformy wymiany CBDC opartej na technologii rozproszonego rejestru (DLT). 

Obecnie opóźnienie między płatnością a rozliczeniem dla typowej transakcji transgranicznej wynosi od 3 do 5 dni. Według autorów raportu wykorzystując platformę mBridge opóźnienie ma wynosić od 2 do 10 sekund. Ponadto ma ona zapewniać większe bezpieczeństwo w porównaniu do zwykłych transakcji transgranicznych, a także obniżyć koszty dokonywanych rozliczeń.