Trzy modele CBDC dla płatności transgranicznych

data aktualizacji

Obecnie wiele banków centralnych opracowuje cyfrowe waluty (CBDC) celem wykorzystania ich w transgranicznych transferach środków.

CBDC pojmuje się jako nową formą cyfrowego pieniądza banku centralnego, która co raz częściej wykorzystywana jest w różnych jurysdykcjach na świecie (np. Bahamy). Szczególnym aspektem CBDC jest potencjał jaki niesie w odniesieniu do przyczyniania się do integracji finansowej, w tym zwiększenia wydajności transakcji, jak również doskonalenia płatności transgranicznych.

Nad wspomnianą kwestią płatności transgranicznych pochylił się Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), który dokonał analizy trzech modeli tzw. uzgodnień z wieloma CBDC dla płatności transgranicznych i  interoperacyjności systemów. Mając na względzie, że banki centralne na całym świecie zwiększają wysiłki w celu stworzenia własnych rozwiązań CBDC, BIS twierdzi, że kwestia interoperacyjności i powiązań systemów krajowych ma kluczowe znaczenie.

Odwołując się już bezpośrednio do analizowanych modeli stwierdza się, że pierwszy model zakłada zapewnienie kompatybilności systemów CBDC od samego początku. Jednak ustanowienie wspólnych standardów technicznych, dostosowanie ram prawnych i koordynacja uczestników w celu przejścia do tych standardów może zająć lata. Drugi model polega na łączeniu systemów CBDC. Taki zabieg wymagałby  wprowadzenia albo wspólnego interfejsu technicznego między systemami krajowymi, albo wspólnego mechanizmu rozliczeniowego. Wreszcie trzeci model obejmuje stworzenie systemu dla wielu CBDC. Taki system oferowałby te same ulepszenia, co systemy łączące, ale z dodatkową integracją.

Warto podkreślić, że w ostatnich latach banki centralne aktywnie angażują się w pracę nad CBDC. Wspomniane inicjatywy szybko wkraczają w bardziej zaawansowane etapy rozwoju. Około 60% banków centralnych pracuje nad rozwiazaniem, a 14% przechodzi do opracowywania rozwiązań pilotażowych. Na samym końcu wspomnieć należy, że jak dotąd Bank Centralny Bahamów jest jedynym bankiem centralnym na świecie, który wydał CBDC.

Źródło: https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap115.htm