Aktualności FinTech - Komisja Nadzoru Finansowego

Rozwój FinTech

Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego

Data aktualizacji:

5 października 2020 r. Parlament Europejski przyjął pakiet regulacyjny dotyczący crowdfundingu. W skład pakietu wchodzi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywa (UE) 2019/1937.

Rozporządzenie wprowadza limit zbiórki do 5 mln euro, co jest wyczekiwanym postulatem operatorów platform crowdfundingu udziałowego, a także wprowadza jednolitą europejską licencję crowdfundingową.  Należy przy tym wskazać, że projekt rozporządzenia odnosi się zarówno do działalności w obszarze crowdfundingu inwestycyjnego, jak i dłużnego. 

Co więcej rozporządzenie wprowadza tzw. tablicę ogłoszeń, na której w ramach platformy crowdfundingowej ma być możliwe zamieszczanie ogłoszeń dotyczących zamiaru zbycia/nabycia danego instrumentu finansowego przez inwestorów, którzy nabyli go wskutek przeprowadzanej przez platformę kampanii. 

Oprócz nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania platform, rozporządzenie wprowadza również szczegółowe obowiązki informacyjne. Dokument udostępniany inwestorom będzie musiał zawierać w szczególności jasne informacje związane z ryzykiem angażowania swojego kapitału w dane przedsięwzięcie. Publikacja przedmiotowego dokumentu informacyjnego w przypadku zbiórek nieprzekraczających limitu równowartości 5 mln euro powoduje wyłączenie obowiązku udostępniania do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego. 

Celem rozporządzenia jest m.in. zapewnienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do finansowania oraz dokończenie w ten sposób budowy unii rynków kapitałowych. Wskazuje się ponadto, że w niedługiej perspektywie może to być drugi obok bankowego mechanizmów pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw. 

Więcej na ten temat można przeczytać klikając w poniższy link:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201002IPR88439/final-vote-on-eu-rules-for-crowdfunding-platforms

Tekst pakietu regulacyjnego dotyczącego crowdfundingu został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20 października 2020 r. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1503&qid=1603260227047&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L1504&qid=1603260227047&from=EN

Rozporządzenie wchodzi w życie 20 dni po jego opublikowaniu tj 10 listopada 2020 r., natomiast zgodnie z art. 51 rozporządzenia będzie miało zastosowanie od 10 listopada 2021  r. Dyrektywa która jest skierowana do Państw członkowskich zgodnie z art. 3 wchodzi w życie 20 dni po jej opublikowaniu tj. 10 listopada 2020 r.