Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych opublikował plan prac na 2021 r.

data aktualizacji

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) 2 października 2020 r. opublikował program prac na rok 2021. Dokument określa priorytety oraz obszary zainteresowania nadzoru. Planowane działania ESMA w 2021 r. będą odpowiedzią na wyzwania stojące przed Unią Europejską, jej rynkami kapitałowymi oraz obywatelami w zakresie promowania zrównoważonego finansowania oraz postępującej cyfryzacji usług finansowych.

W kontekście prac związanych z rozwojem zastosowania nowych technologii w produktach i usługach finansowych (FinTech), ESMA w 2021 r. skupi swoje działania na identyfikacji możliwości i ryzyk związanych z innowacjami finansowymi, systematycznym monitorowaniu trendów wśród inwestorów detalicznych oraz na skoordynowaniu podejścia państw członkowskich UE do kwestii regulacyjnych i nadzorczych odnoszących się do innowacji finansowych.   

  Pełny tekst planu prac ESMA na 2021 dostępny jest pod adresem: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma20-95-1273_2021_annual_work_programme.pdf