Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Wskaźniki referencyjne

Na krajowym rynku zawarto kolejne dwie transakcje OIS

Data aktualizacji:

Na krajowym rynku zawarto kolejne dwie transakcje OIS (Overnight Index Swap), w których zastosowano indeks stopy procentowej WIRON. Zgodnie z Mapą Drogową Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych rozpoczął się zatem proces stopniowego budowania płynności na rynku instrumentów pochodnych w celu wytworzenia krzywej terminowej dla indeksu WIRON, co ma sprzyjać rozwojowi rynku instrumentów kasowych.