KS NGR przyjął rekomendację w zakresie standardowej transakcji OIS opartej na WIRON

data aktualizacji

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych przyjął w piątek rekomendację w zakresie standardowej transakcji OIS opartej na WIRON. Projekt rekomendacji został poddany konsultacjom publicznym, w ramach których nie zostały zgłoszone żadne uwagi do projektu rekomendacji.

Jednocześnie KS NGR informuje, że ING Bank Śląski SA i PKO BP SA zawarły pierwszą na krajowym rynku finansowym transakcję, w której zastosowano indeks stopy procentowej WIRON.