Raportowanie art. 19 MAR - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

W niniejszym dziale został udostępniony formularz elektroniczny umożliwiający składanie do Komisji Nadzoru Finansowego powiadomień przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane na podstawie art. 19 ust.  1 rozporządzenia MAR w zakresie  transakcji dokonywanych przez te osoby, sporządzonych zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem MAR.

W celu zaznajomienia się z wszystkimi funkcjonalnościami formularza elektronicznego, zachęcamy do zapoznania się z krótką „Instrukcją użytkownika formularza 19.MAR”, dostępną pod adresem: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Instrukcja_uzytkownika_formularza_19_MAR (plik PDF)

Uruchomienie funkcjonalności w postaci elektronicznego formularza jest wynikiem wejścia  w życie z dniem 21 grudnia 2019 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2364).

Od dnia 1 stycznia 2020 r. osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane powinny wypełniać obowiązek notyfikacyjny z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR do Komisji Nadzoru Finansowego wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. do przekazywania notyfikacji na podstawie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR „w trybie awaryjnym” określonym w § 10 ust. 2-3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2288 z późn. zm.)  jest dedykowany adres poczty elektronicznej awaryjny.19mar@knf.gov.pl

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie powiadomienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przekazanie takiego powiadomienia może nastąpić na adres poczty elektronicznej wskazany w tym celu przez KNF. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego lub ustaniu zdarzeń uniemożliwiających składanie powiadomień, powiadomienie, powinno zostać przekazane po raz kolejny za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie https://19mar.knf.gov.pl.

W przypadku realizacji obowiązku notyfikacyjnego do KNF w ramach pełnomocnictwa, dokument pełnomocnictwa oraz potwierdzenie dokonania opłaty z nim związanego należy złożyć do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego poza elektronicznym formularzem 19MAR. W tym celu rekomendowane jest wykorzystanie poczty elektronicznej na adres dio@knf.gov.pl lub knf@knf.gov.pl