Pytania i odpowiedzi - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

W dziale zostały zamieszczone odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, kierowane do UKNF drogą mailową oraz na pytania, które zostały zadane w toku organizacji seminariów szkoleniowych, które odbyły się w ramach projektu CEDUR.

W celu łatwiejszego posługiwania się tym działem, pytania i odpowiedzi zostały uszeregowane w sześciu działach tematycznych. Treść pytań i odpowiedzi nie uległa zmianie w stosunku do wersji opublikowanej i aktualizowanej w roku 2016, inna jest jedynie kolejność ich prezentacji. Dla ułatwienia, pozostawiono również archiwalny sposób prezentacji tych pytań i odpowiedzi. 
   
Prezentowane w odpowiedziach stanowiska nie stanowią wiążącej interpretacji przepisów rozporządzenia MAR, gdyż UKNF nie jest uprawniony do wydawania takich interpretacji. Przedmiotowe stanowiska będą natomiast stosowane w praktyce nadzorczej UKNF.