Pytania i odpowiedzi

data aktualizacji

W niniejszym dziale zostały zamieszczone odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, kierowane do UKNF drogą mailową oraz na pytania, które zostały zadane w toku organizacji seminariów szkoleniowych, które odbyły się w ramach projektu CEDUR w 2016 roku.

W celu łatwiejszego posługiwania się tym działem, pytania i odpowiedzi zostały uszeregowane w sześciu działach tematycznych . Treść pytań i odpowiedzi nie uległa zmianie w stosunku do wersji opublikowanej i aktualizowanej w roku 2016, inna jest jedynie kolejność ich prezentacji. Dla ułatwienia, pozostawiono również archiwalny sposób prezentacji tych pytań i odpowiedzi. 

Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw RP ustawy dostosowującej przepisy krajowe do rozporządzenia MAR oraz implementującej dyrektywę MAD II, pytania i odpowiedzi zostaną zaktualizowane.  
Prezentowane w odpowiedziach stanowiska nie stanowią wiążącej interpretacji przepisów rozporządzenia MAR, gdyż UKNF nie jest uprawniony do wydawania takich interpretacji. Przedmiotowe stanowiska będą natomiast stosowane w praktyce nadzorczej UKNF.