Materiały z seminariów i konferencji

data aktualizacji

W niniejszym dziale zostały zamieszczone materiały edukacyjne z seminarium szkoleniowego pt. "Rozporządzenie MAR po wejściu w życie ustawy dostosowującej polski porządek prawny do nowej regulacji", zorganizowanego przez UKNF w ramach projektu CEDUR w dniu 18 maja 2017 roku.

Prezentacje z seminarium