Stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

data aktualizacji 30 maja 2017

W niniejszym dziale zostały zamieszczone stanowiska UKNF wydane w związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 3 lipca 2016 r. rozporządzenia MAR.

Prezentowane stanowiska nie stanowią wiążącej interpretacji przepisów rozporządzenia MAR, gdyż UKNF nie jest uprawniony do wydawania takich interpretacji. Opublikowane stanowiska będą stosowane natomiast przez UKNF w praktyce nadzorczej.

icon_doc_pdf_small Stanowisko UKNF w sprawie zasad wypełniania przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane obowiązków notyfikacyjnych wynikających z art. 19 rozporządzenia MAR

icon_doc_pdf_smallStanowisko UKNF w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR (z dnia 30 czerwca 2016 r.)

icon_doc_pdf_smallFormularz powiadamiania o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR