Stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

data aktualizacji

W dziale zostały zamieszczone stanowiska UKNF wydane w związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 3 lipca 2016 r. rozporządzenia MAR.

Prezentowane stanowiska nie stanowią wiążącej interpretacji przepisów rozporządzenia MAR, gdyż UKNF nie jest uprawniony do wydawania takich interpretacji. Opublikowane stanowiska będą stosowane natomiast przez UKNF w praktyce nadzorczej.