Limit wpłat na IKZE w 2021 r.

data aktualizacji

W 2021 r. obowiązują dwa limity wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (M.P. z 2020 r. poz. 1059), które wynoszą:

  • 9 466,20 zł w przypadku kwoty wpłat przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność,
  • 6 310,80 zł w przypadku kwoty wpłat przez pozostałe osoby.

Limity wpłat na IKZE obowiązujące w poprzednich latach:

2020 r. - 6 272,40 zł
2019 r. - 5 718,00 zł
2018 r. - 5 331,60 zł
2017 r. - 5 115,60 zł
2016 r. - 4 866,00 zł
2015 r. - 4 750,80 zł
2014 r. - 4 495,20 zł
2013 r. - 4 231,20 zł
2012 r. - 4 030,80 zł